ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Автор(и)

  • В.Л. Зьолка провідний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії дослідження проблем юридичного та організаційного забезпечення діяльності Держприкордонслужби України Науково-дослідного відділу, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7815-6393

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.02.7

Ключові слова:

сектор безпеки і оборони України, демократичний цивільний контроль, громадський нагляд, громадянське суспільство, суб’єкти цивільного контролю

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану правової регламентації правового інституту «демократичного цивільного контролю за Сектором безпеки і оборони України», обґрунтувань теоретичних рекомендацій щодо вдосконалення війського та безпекового законодавства.

Доведено, що неконтрольовані воєнні організації та правоохоронні органи держави представляють потенційну загрозу окремо взятим людям, та гуманістичним цінностям суспільства. Небезпечними вони є за умов розбалансованості механізму демократичного цивільного контролю. Руйнація механізму стримувань та противаг в системі поділу влади в державі, узурпація влади особою чи групою осіб паралізують не тільки владу, а і інші інститути суспільства. Суб’єкти державного сегменту демократичного цивільного контролю стають обслуговуючими органами політичної волі однієї особи, певним прикриттям, виправданням неправомірного застосування сили. За цих умов неефективним виявляється і громадський нагляд над інституціями Секторі безпеки і оборони України. Його суб’єкти переживають обмеження: у доступі до інформації про діяльність правоохоронних органів та військових формувань; реалізації свободи слова. Більшість суттєвих реагувань залишаються поза увагою органів державної влади та військового управління. Недосконалим, позбавленим механізмів реального впливу на об’єкти контролю, залишається їх правовий статус.

Аргументовано, що з метою забезпечення дієвості принципу відкритості та прозорості в діяльності СБО необхідним є проведення комплексу організаційних та правових заходів: активної роз’яснювальної компанії з метою доведення сутності, мети, форм та інструментів громадського нагляду; повністю модернізувати інститут демократичного цивільного контролю над СБО з метою закріплення нової філософії, за якої громадському нагляду відвести чільне місце.

Робиться висновок про певну декларативність більшості механізмів інституту цивільного контролю. Шляхами виправлення ситуації в цій сфері пропонується розробити, за участі зацікавлених суб’єктів, як органів державного управління, представників громадського сектору нагляду так і підконтрольних об’єктів нового спеціального закону. При його розробці має бути враховано як негативний так і позитивний досвід цивільного контролю. Інший шлях закріплення в нормах установчих для суб’єктів СБО законів України ефективного механізму демократичного цивільного контролю над СБО. В умовах інтенсивної модернізації СБО другий варіант видається більш реальним.

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. Ст.241.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст.208.

Братель С.Г. Громадський контроль за діяльністю міліції: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. К. 2007. 269 с.

Крутов В., Новицький Г. Щодо правового статусу структур недержавного сектору національної безпеки. Вісник академії правових наук України. 2009. № 32. С. 161-168.

Константінов С. Громадський контроль за діяльністю міліції. Підприємство, господарство і право. 2011. №1. С. 23-24.

Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського права. Юридична Україна. 2005. №5. С. 31-35.

П’янковський Г. Демократизація цивільно-військових відносин як фактор створення реального механізму цивільного контролю над військовою сферою. Народна армія. Світогляд. Спецвипуск № 25. С. 3-4.

Царенко О.М. Адміністративно-правовий статус військовослужбовців Державної прикордонної служби України: монографія / за заг. ред. О. П. Снігерьова. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2013. 190 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право