КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.02.10

Ключові слова:

конфіденційність, , адвокатська таємниця, адвокат, принцип адвокатури, персональні дані, професійна таємниця, інформація з обмеженим доступом

Анотація

У статті досліджено конфіденційність як принцип організації та діяльності адвокатури. Проаналізовано відмінність конфіденційності від адвокатської таємниці. Аргументовано, що вказані категорії співвідносяться між собою як загальне й окреме, оскільки, окрім збереження адвокатської таємниці, адвокат повинен здійснити захист інших відомостей, що можуть не охоплюватися цим поняттям (персональні дані, інформація про фізичну особу тощо).

Зроблено висновок, що конфіденційність як принцип адвокатури становить сукупність правоположень, що визначають механізм дотримання адвокатської таємниці, захисту персональних даних особи та інших видів інформації з обмеженим доступом у процесі здійснення адвокатської діяльності, а також кваліфікаційного, дисциплінарного та інших видів проваджень у системі органів адвокатського самоврядування. Звернуто увагу, що на відміну від багатьох інших принципів адвокатури, принцип конфіденційності поширюється на ширше коло суб’єктів, охоплюючи не тільки адвокатів, але й помічників адвоката, стажистів адвоката, осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, а також осіб, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Обгрунтовано необхідність доповнення статті 22 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” частиною восьмою наступного змісту: “Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії злочинності, відомостей, які становлять адвокатську таємницю, з метою попередження вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи”.

Посилання

CCBE Annual report 2014. Brussels: The Council of Bars and Law Societies of Europe, 2014. 59 p.

Звіт про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні. 2013-2018 р. Київ: НААУ, 2018. 43 с.

Бакаянова Н. М. Основи адвокатури України: функціональні та організаційні аспекти: монографія. Одеса: Юридична література, 2017. 357 c.

Бірюкова А. М. Адвокатура України в умовах глобалізації: монографія. Київ: Алерта, 2018. 424 c.

Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 900 с.

Логінова С.М. Адвокатська таємниця: теорія і практика: дис … канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2002. 184 с.

Martyne S.R. In defense of client-lawyer confidentiality ... and its exceptions. Nebraska Law Review. 2003. Vol. 81. № 4. P. 1320–1350.

Fischell D.R. Lawyers and confidentiality. The University of Chicago Law Review. 1998. Vol. 65. № 1. P. 1–33.

General principles for the legal profession: adopted by the International Bar Association on 20 September 2006. London: International Bar Association, 2013. 3 p.

Charter of core principles of the European legal profession: adopted at the plenary session CCBE in Brussels on 24 November 2006. Charter of core principles of the European legal profession and Code of conduct for European lawyers. Brussels: The Council of Bars and Law Societies of Europe, 2013. P. 4-5.

Головань І.В. Бізнес-адвокатура в Україні. Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2004. 127 с.

Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2 жовтня 1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Про захист персональних даних: Закон України № 2297-VI від 1 червня 2010 року. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO). Paderborn: Outlook verlag GmbH, 2013. 98 s.

ABA Model Rules of Professional Conduct. Chicago: American Bar Assosiation, 2009. 209 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура