Правова ідеологія як загальнонаукове поняття та юридична категорія

Автор(и)

  • О.І. Гавриленко Правова ідеологія як загальнонаукове поняття та юридична категорія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.1

Ключові слова:

право, ідеологія, доктрина, праворозуміння, конституціоналізм

Анотація

У статті здійснено аналіз основних підходів до розуміння  правової ідеології як загальнонаукового поняття та юридичної категорії. Змістовне наповнення поняття автор зводитись до самостійної форми відображення ідей суспільної свідомості та способу формування правового мислення та праворозуміння. Доведено, що правова ідеологія формується та зазнає змін на основі духовно-ментальних та соціально-правових здобутків українського народу і відображає (і водночас визначає) соціально-політичні та правові  цінності держави.

У результаті аналізу наукових підходів щодо розуміння сутності та ознак поняття правової ідеології, визначено, що саме ця форма ідеології має моністичний характер, оскільки її сутність обумовлюється нормою права, на відміну від політичної ідеології, яка завжди є плюралістичною, оскільки ґрунтується на суспільних (колективних) інтересах.

Встановлено, що носіями правової ідеології, або, так званими ідеологами є визнані вчені, наукові школи, а також суб’єкти правозастосування та правотлумачення, які у процесі своєї діяльності продукують фундаментальні ідеї, доктринальні підходи, концепти, судження тощо

Цільовий аспект правової ідеології автор визначає у продукуванні, популяризації та обґрунтуванні певних правових ідей, принципів та позицій, у формуванні доктрин юридичної науки, що безпосередньо чи опосередковано впливають на правове регулювання суспільних відносин. Цей вплив здійснюється через нормотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну, правоохоронну та іншу діяльність органів державної влади тощо.

Функціональний аспект правової ідеології, на думку автора, полягає у відображенні існуючого стану правовідносин, популяризації основ суспільного правопорядку, інтеграції ідейних цілей розвитку правової системи у систему законодавства держави.

Посилання

Андрусяк Т. Правова ідеологія: поняття та суть. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.)., м. Львів, 2003. С. 125-126;

Головченко В. Ідеологія правова. Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. – Т. 2. : Д – Й. Київ, 1999. С. 659;

Луцький А. Парадигма розвитку правової ідеології в українському суспільстві й державі. Філософські та методологічні проблеми права, № 2, 2014. С. 152 – 163;

Марущак О. Щодо сучасного розуміння та значення ідеології. Forum Prava, 2020. 61(2). С. 92–101;

Недюха М. Правова ідеологія: основні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття. Публічне право № 3 (7) (2012). С. 299 – 306;

Рабінович П. Норма права Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. – Т. 4. Н–П. – Київ, 2002. С. 189–190;

Розов Н. Ценности в проблемном мире: философские обоснования и социальные приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск. 1998. 292 с.

Толстенко В. Правова ідеологія у структурі правосвідомості: теоретико-методологічні основи аналізу. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. С. 10–18;

Шевченко А., Ситник О. Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України (стаття 2). Теоретика-методологічні питання правової думки. 2012. № 8 (11). С. 16–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень