Сучасні виклики і загрози правової культури молоді

Автор(и)

  • Р. Г. Драпушко Сучасні виклики і загрози правової культури молоді, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3089-5349
  • П. В. Горінов кандидат юридичних наук, перший заступник директора з науково-дослідної роботи Державного інституту сімейної та молодіжної політики, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8294-2784

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.3

Ключові слова:

правова культура, правовий нігілізм, булінг, правова освіта, правова свідомість, маргінальна поведінка, соціальні мережі, стратегія правової освіти, навчальна дисципліна «Основи правової культури та інформаційної безпеки»

Анотація

Мета: комплексне дослідження сучасних викликів і загроз правової культури в молодіжному середовищі та пропозиції з підвищення рівня правової культури. Методи дослідження: пізнавально-аналітичний, порівняльно-правовий аналіз, об’єктивної істини та ін. Результати: узагальнені механізми деструктивного впливу на правову культуру молоді, виокремлено окремі, найбільш вразливі форми прояву правового нігілізму в молодіжному середовищі та запропоновані шляхи підвищення рівня правової культури. Обговорення: з’ясовано нормативне закріплення протидії булінгу, узагальнено досвід проведення просвітницько-правової роботи окремими державними інституціями, запропоновано шляхи вдосконалення системи правової освіти молоді з метою підвищення правової культури і протидії окремим проявам правового нігілізму.

Акцентовано увагу на потребі проведення просвітницьких заходів, в тому числі і в мережі Інтернет у новій цікавій та доступній для молоді формі. Обґрунтовано: доцільність проведення соціологічних досліджень для моніторингу стану правової культури молоді з метою швидкого реагування на відповідні тенденції та виклики  в сфері правомірної поведінки молоді; потребу розробки Державної стратегії правової освіти із залученням фахівців різних галузей знань для формування єдиного комплексного підходу до її змісту. Вважаємо за доцільне, впровадити до програми шкільної освіти навчальну дисципліну «Основи правової культури та інформаційної  безпеки», яка дасть можливість підвищити рівень правової культури молоді.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Національна програма правової освіти населення : Указ Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001.

Ганзенко О.О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київський національний університет імені Т. Шевченка. Київ, 2003. 16 с.

Уханова Н.С. Правова культура молоді в Україні. Інформація і право. 2019. № 2 С. 156-166 URL: http://ippi.org.ua/ukhanova-ns-pravova-kultura-molodi-v-ukraini-st-156-166 (дата звернення: 15.12.2021).

Томейко А. Соціологи оцінили рівень стресу в українському суспільстві. URL: https://dialogs.org.ua/people/64947/

Кваша Р. С. Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної кримінології. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Київ, 2021.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0509905-20#Text (дата звернення: 17.12.2021).

Відсьогодні в Нацполіції створений сектор ювенальних слідчих – Ігор Клименко. URL: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/vidsyogodni-v-nacpoliciyi-stvorenii-sektor-yuvenalnix-slidcix-igor-klimenko (дата звернення: 17.12.2021).

Відновлене правосуддя для неповнолітніх: як це працює. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/vidnovne-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-yak-tse-pratsyue (дата звернення: 17.12.2021).

Відновне правосуддя для неповнолітніх підозрюваних поширено на всю Україну. URL:https://lexinform.com.ua/v-ukraini/vidnovne-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-pidozryuvanyh-poshyreno-na-vsyu-ukrayinu/ (дата звернення: 17.12.2021).

Про особливості виконання функцій прокуратури з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0509905-20#Text (дата звернення: 18.12.2021).

Шуст Н.Б., Філик Н.В. Інновації в освіті: соціокультурний вимір. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. С. 144-150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень