Правова охорона творів архітектури: міжнародний досвід

Автор(и)

  • С.В. Мазуренко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.9

Ключові слова:

твори архітектури, будівлі, споруди, архітектори, авторське право

Анотація

Традиційно будівництво будівель та споруд здійснюється відповідно до попередньо підготовленої проектної документації, основу якої складають твори архітектури. Проте слід звернути увагу, що юридична природа даних об'єктів остаточно не досліджена. Зокрема, необхідно відповісти на питання про те, в чому сутність подібних творів і яким чином проявляється їх творчий характер як необхідний елемент правової охорони. Визначити юридичну природу творів архітектури досить складно. Традиційно саме поняття «архітектура» пов'язане зі створенням нової, красивої, оригінальної та неповторної будівлі. Це досягається застосуванням раніше розроблених елементів конструкцій, набір яких утворює архітектурний стиль. Звідси, з одного боку, складність вже в тому, як розмежувати простий набір елементів у рамках одного архітектурного стилю та створений творчо завершений об'єкт. Звісно ж, у разі дослідження творів архітектури як об'єктів авторського права має здійснюватися з урахуванням таких положень. Необхідно звернути увагу на те, що йдеться про твори як про сукупність ідеї, думок та образів, що отримали в результаті творчої діяльності автора своє вираження у доступному для сприйняття людиною формі. Таким чином, за змістом твір є нематеріальним благом, яке є результатом творчості і має об'єктивну форму вираження. Саме творчий характер твору та об'єктивна форма вираження повинні розглядатися як його ознаки, що забезпечують у подальшому умови захисту прав автора. основне завдання цієї статті – з'ясувати, у чому полягає творчий характер та об'єктивна форма вираження у творах архітектури. Визначити творчий характер твору архітектури досить складно, оскільки йдеться про сукупність ознак, які властиві лише твору. З іншого боку, необхідно з'ясувати, який має бути мінімальний рівень творчості, щоб твір архітектури забезпечувалося захистом нормами авторського права. Щодо творів архітектури може йтися про властиву лише автору цього твору здатність підбирати архітектурні чи конструктивні елементи. Крім того, можна вказати на індивідуальне авторське компонування та співвідношення об'ємно-планувальних рішень, виражених у розташуванні різних приміщень, прикрасі фасадів будівель елементами, запозиченими з різних архітектурних стилів. Саме завдяки застосуванню автором комбінаторики конструктивних елементів досягається новизна, неповторність та індивідуальність твору архітектури. Твори архітектури не можна ототожнювати повністю з результатами проектування. Для виникнення авторського права необхідна наявність творчості в об'єкті проектування. Наявність творчості характерна лише для архітектурно-планувальних рішень. Проект споруди складається з робочих креслень, на яких, власне, і відображаються архітектурно-планувальні рішення як творчий задум автора, так і пояснювальної записки. Звісно ж, що нормами авторського права має охоронятися лише та частина об'єкта проектування, що містить архітектурно-планувальні рішення. Твори архітектури повинні мати об'єктивну форму вираження. Звісно ж, що формою вираження подібних творів є проект. Побудована за проектом будівля (споруда) не може бути твором архітектури або об'єктом авторського права. Побудована будівля можна розглядати лише як другу форму вираження твору архітектури, оскільки першою є проект. Таким чином, з моменту створення архітектурного проекту можна говорити про те, що твір вже існує, і, отже, саме проект має розглядатися як форма об'єктивного вираження твору архітектури.

Посилання

Люкшин А.М. Авторское право на произведения архитектуры: монография. СПб., 2009.С. 20-21.

Ершов О. Произведения архитектуры и градостроительства как объекты авторского права // Интеллектуальная собственность. Авт. пр. 2009. № 4. С. 14.

Лисица В.Н. Правовое регулирование архитектурной деятельности // Жилищное право. 2009. № 8. С. 51-71.

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.

П. 1 ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров // Сборник международных договоров. Вып. XLII. 1988.

Drone E. A Treatise on the Law of Property in Intellectual Productions in Great Britain and the United States. 1879. P. 174.

Prussian Copyright Act (1837). Primary Sources on Copyright (1450–1900) / Eds L. Bently & M. Kretschmer // www.copyrighthistory.org

Austrian Copyright Act (1846). Primary Sources on Copyright (1450–1900) / Eds L. Bently & M. Kretschmer // Ibid.

Briggs W. The Law of International Copyright. 1906. P. 383.

Ricketson S. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986. P. 254.

The Report of the Register of Copyrights on Works of Architecture (Доклад Бюро по охране авторских прав США о произведениях архитектуры). 1989. P. 141-148.

Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр. М., 2002. С. 434.

Autour de la convention de Berne, Le Droit d’Auteur [D.A.] 85, 86 (1888).

Briggs W. Th e Law of International Copyright. P. 383.

Wargo N. Copyright Protection for Architecture and the Berne Convention. 65 N.Y.U. L. REV. 403 (1990). P. 410.

Borchgrave Du Droit d’auteur sur les oeuvres architecturales. 3 D.A. 13 (1890).

Judgment of Nov. 26, 1890, Trib. civ., Brussels Jurisprudence: Belgique, 4 D.A. 21, 21 (1891).

La Protection des oeuvres d’architecture. 8 D.A. 91-95 (1895).

Briggs W. The Law of International Copyright. P. 384–385, 444–445.

Wargo N. Copyright Protection for Architecture and Berne Convention. P. 410.

Займовский С. Г. Авторское право. М., 1914. С. 106.

Канторович А.Я. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. Петроград, 1916. C. 248–257.

Ricketson S. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886–1986 (1987). P. 256.

http://www.wipo.int/mdocsarchives/UNESCO_WIPO_CGE_WA_86/UNESCO_WIPO_CGE_WA_3_E.pdf.

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000848/084827EB.pdf

Report adopted by the Committee of Governmental Experts on analysis and synthesis of principles in various categories of works. 1988. № UNESCO/ WIPO/CGE/SYN/4 // United Nations Economic, Social and Cultural Organization, http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000848/084830eb.pdf

Petruzzelli. State Department Advisory Panel Discusses Copyright Issues // Copyright Notices. Feb. 1988. P. 4.

The Report of the Register of Copyrights on Architecture. 1989. P. 148-156.

Joseph A. Demkin. The architect’s handbook of professional practice. John Wiley and Sons. 2008. P. 45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право