Формування стратегії України щодо охорони навколишньо- го природнього середовища

Автор(и)

  • Н.В. Філик кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного права Державного податкового університету, Ukraine
  • А.П. Гаврилішин кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.21

Ключові слова:

екологічні виклики, кліматичні зміни, охорона навколишнього природного середовища, епідеміологічні виклики та катаклізми, стихійні лиха

Анотація

Стаття присвячена питанням охорни навколишнього середовища в умовах винекнення нових екологічних кліматичні та епідеміологічних викликів, що має вплив на економіку та соціальну сферу держави. Необхідність дослідження в комплексі повязано з тим, що екологічні виклики мають глобальний характер та є взаємозалежними. Метою цієї статті є комплексне дослідження підходів до розуміння особливостей національної стратегії щодо охорони навколишнього середовища, в контексті нових кліматичних викликів та пошук механізмів впровадження нових екологічних ініціатив та застосування нових екологічних та енергетично-економних технологій.
У статті зосереджено увагу на аналізі сучасних екологічних викликів які посилили науковий інтерес до тематики формування єдиної стратегії охорони навколишнього середовища. Підсумовується та констатується необхідність спільними зусиллями розбудовувати колективну систему безпеки і компенсувати завдану природі шкоду та попередити подальші негативні явища. Серед напрямків і дій можна виділити: розробити Стратегію України щодо охорони навколишнього середовища, розвивати і сформулювати екологічну освіта та екологічну свідомість громадян; розробити комплекс заходів щодо адаптації різних сфер людської життєдіяльності та виробничих галузей; прийняття Закону України «Утилізацію твердих відходів».

Посилання

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text

Паризька угода. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text

Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). ВВР України. №30. Ст.141. Постанова № 8979382, 22.03.2010, Івано-Франківський окружний адміністративний суд https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/8979382/

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264–XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. №41. Ст. 546.

Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти): моногр. Д.: Національний гірничий університет, 2012. 200с.

Філик Н.В. Грабовська Г.М. Екологічні виклики в контексті кліматичних змін та участь України в їх подоланні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 4(61). 2021. C. 38-44.

Закон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-ekologichno-a1363r

Мацуй В.М., Науменко У.З., Александров О.Л., Кузименко Г.О. Проблеми бурштинового Полісся України, пов’язані з освоєнням розсипів бурштину сукциніту. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2019/12/19121815570690-9487.pdf

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-20#Text

Чи вдасться Україні збалансувати інтереси видобутку та охорони довкілля? URL: https://dixigroup.org/comment/chy-vdastsia-ukraini-zbalansuvaty-interesy-vydobutku-ta-okhorony-dovkillia/

Філик Н.В. Безпека польотів та питання вдосконалення механізму її забезпечення. Наукові праці Національного авіаційного універси тету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 1(54). С. 14-19.

URL:https://www.facebook.com/usaidesp/posts/1360303007496833/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право