Процедура призначення голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна України: колізії в законодавстві та шляхи їх розв’язання

Автор(и)

  • А.Є. Краковська кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0577-8909

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.27

Ключові слова:

адміністративна процедура, процедура призначення на посаду, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, голова Антимонопольного комітету України, голова Фонду державного майна України, колізія, повноваження Верховної Ради України, повноваження Президента, повноваження Прем’єр-міністра України

Анотація

У статті досліджено процедуру призначення на посаду голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна України. Наголошено, що сьогодні існує багато адміністративних процедур. Однією з них є процедура призначення на посаду очільників центральних органів виконавчої влади, зокрема голів ЦОВВ зі спеціальним статусом. Дана процедура закріплена чинним законодавством України, а саме Конституцією України, загальним законом України «Про центральні органи виконавчої влади», спеціальними законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про Фонд державного майна України» та ін. Станом на сьогодні деякі з цих процедур не відповідають Конституції України; існують колізії; відповідні закони України не приведені у відповідність до Основного закону України.

В статті зроблено узагальнення положень Конституції України, закону України «Про центральні органи влади», закону України «Про Антимонопольний комітет України», закону України «Про Фонд державного майна України», підзаконних актів та практики їх застосування щодо процедури призначення на посаду голови Антимонопольного комітету України, а також голови Фонду державного майна України. Звернуто увагу на колізії в законодавстві з цих питань. Встановлено, що на практиці призначення Голів АКУ та ФДМУ відбується не в межах процедури, яка передбачена спеціальним законом про АКУ та ФДМУ, а в межах закону про центральні органи виконавчої влади та Конституції України, про що йдеться у відповідних Постановах Верховної Ради України про призначення голів цих органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Зроблено висновок, що існує дві абсолютно протилежні адміністративні процедури призначення на посаду Голів АКУ та ФДМУ: перша - передбачена Конституцією України, законами України «Про Кабінет міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади»; друга – передбачена спеціальними законами України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про Фонд державного майна України». Дані процедури протирічать одна одній.

В результаті дослідження запропоновано привести норми Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та Закону України «Про Фонд державного майна України» у відповідність до положень Конституції України, рішень Конституційного Суду України, рекомендацій міжнародних експертів; внести зміни у статтю 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статтю 7 Закону України «Про Фонд державного майна України», закріпивши в них норми, відповідно до яких Голова Антимонопольного комітету України та Голова Фонду державного майна України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. У такому випадку адміністративна процедура призначення голів даних центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом буде однаковою в усіх нормативно-правових актах України, а норми даних законів будуть відповідати нормам Конституції України.

Посилання

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17.03.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text.

Конституція України: Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про Кабінет міністрів України: Закон України № 794-VII від 27.02.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD#w1_2.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України № 3659-XII від 26.11.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w1_1 .

Про Фонд державного майна України: Закон України № 4107-VI від 09.12.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17#Text.

Наливайко Л.Р., Волочаєва А.С. Колізії в законодавстві: поняття та причини виникнення. The oretical foundations of modern science and practice. Australia. 2020. 518 c. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=ioUHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA332&dq=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%86%D0%AF&ots=yQMJiXOe1q&sig=AQpSlaz6YE9gjNONi4YAUwhKJ6M&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%86%D0%AF&f=false.

Юридична енциклопедія: в 6 т. Том 3. За ред. Ю.С. Шемшученко та ін. Київ: Укр. Енциклопедія. 2001. 1767 с.

Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 1996. 312 с.

Волинка К. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. К.: МАУП, 2003. 238 с.

Загальна теорія держави і права: підручник /ред.кол. Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. та ін. Харків: Право, 2010. 584 с.

Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. URL: https://amcu.gov.ua/persons/olga-pishchanska.

Про призначення Піщанської О.С. на посаду Голови Антимонопольного комітету України: Постанова ВР України № 801-ІХ від 16.06.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-20#Text.

Про призначення Сенниченка Д.В. на посаду Голови Фонду державного майна України: Постанова Верховної Ради України № 118-IX від 19.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-IX#Text.

Краковська А.Є. Адміністративна процедура призначення деяких голів ЦОВВ зі спеціальним статусом. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса. 2021. 385 с. URL: file:///C:/Users/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Downloads/10266-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-20422-1-10-20210623.pdf

Рішення Конституційного суду України №№ 7-зп/97, 3/00, 1/03, 28/09, 16/11, 3/14, 4/16, 6/16. URL: https://ccu.gov.ua/en/node/17320.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право