Адміністративна опіка в Україні. Поняття, соціальне призначення, порядок надання та види

Автор(и)

  • Н.Ф. Пушкарьова провідний фахівець юридичного відділу Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.33

Ключові слова:

адміністративна опіка, суб’єкти адміністративної опіки, адміністративні послуги у сфері соціального забезпечення

Анотація

У даній статті досліджується поняття, підстави та передумови виникнення, етапи  розвитку, суб’єкти, правове регулювання, види адміністративної опіки в Україні. У статті є авторські міркування стосовно поняття адміністративної опіки, суб’єкта адміністративної опіки, адміністративної послуги.

Вказується, досліджуючи тему адміністративної опіки, наукових праць присвячених цій темі вкрай мало. В законодавстві поняття «адміністративна опіка» теж не згадується. Однак, дослідивши праці деяких вчених та законодавчі акти, можна без сумнівно переконатись, що дане поняття має право на існування та повинно означати  турботу з боку держави про особу, шляхом надання такій особі матеріальної допомоги або якого-небудь сприяння в реалізації її конституційного права. Частіш за все, адміністративна опіка надається особі, яка постраждала  якимось чином. Держава у своїх нормативно-правових актах передбачає  негативні випадки і заявляє, що надасть особі, яка зазнала їх, допомогу у різних сферах суспільного життя.

Зазначено, досліджуючи тему адміністративної опіки, вона зобов’язує державу, адже праву суб’єкта адміністративної опіки кореспондує обов’язок держави на забезпечення реалізації наданого законом права. Саме держава виступає в ролі опікуна, через уповноважені державні органи, хоча адміністративну опіку можуть здійснювати і органи місцевого самоврядування.

 

Посилання

Конституція України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення 15.01.2022)

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text(дата звернення 15.01.2022)

Словник української мови: в 11 томах.Том 5, 1974. Стор. 712.URL: http://sum.in.ua/s/opika (дата звернення 15.01.2022)

Правила опіки та піклування.URL:

https://ips.ligazakon.net/document/reg3680?an=26 (дата звернення 15.01.2022).

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 15.01.2022).

Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права. Государство и право. 1994. № 3. С. 16–24

Коломоєць Н.В.. Механізм адміністративно-правового захисту прав дитини. URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4672 (дата звернення 15.01.2022).

Петренко О.С. Проблеми децентралізації в умовах реформування публічного управління України.URL : http://128-56.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2010-01/10pospuu.pdf(дата звернення 15.01.2022).

Стопчак А.Ю. Історичні аспекти виникнення та соціального захисту населення в Україні.URL:

http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/2999/1/СТОПЧАК.pdf(дата звернення 15.01.2022).

Закон України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text(дата звернення 15.01.2022).

Бояринцева М.А. Особливості спеціального адміністративно-правового статусу громадян України. URL:

http://apdp.onua.edu.ua/index.php/apdp/article/view/1211 (дата звернення 15.01.2022).

Закон України «Про адміністративні послуги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text(дата звернення 15.01.2022).

Міськевич А.В. Адміністративні послуги у сфері соціального захисту населення.Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя.2016. URL:

http://phd.znu.edu.ua/page/aref/07_2016/miskevich_aref.pdf (дата звернення 15.01.2022).

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text (дата звернення 15.01.2022).

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення 15.01.2022).

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text (дата звернення 15.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право