Аналіз механізмів оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу в Україні

Автор(и)

  • О. В. Скочиляс-Павлів доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6737-7628

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.34

Ключові слова:

механізм оскарження, рішення, дії, бездільність, виборчі права, виборчий процес, виборчі спори

Анотація

У статті досліджується механізм оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу. Вказано, що в процесі виборів неминучими є виникнення спірних ситуацій, які потребують оперативного вирішення, оскільки виборчий процес є тимчасовим та швидкоплинним явищем. Виборчий кодекс України гарантує право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу до суду або до виборчих комісій. Українське законодавство передбачає судовий та адміністративний порядок вирішення виборчих спорів, що відрізняються колом суб’єктів, які мають право оскарження, предметом оскарження, порядком розгляду заяв, юридичними наслідками прийнятих рішень.

Підкреслено, що судовий порядок вирішення виборчих спорів має пріоритетний характер у порівнянні із розглядом цих спорів виборчими комісіями. Здійснено порівняльний аналіз норм Виборчого кодексу України та норм Кодексу адміністративного судочинства України в частині предмету судового оскарження, що дало змогу прослідкувати численні проблеми пов’язані із застосуванням окремих термінів та конструкцій, що вимагає внесення змін у згадані нормативно-правові акти з метою їх узгодження, що позитивно вплине на механізм захисту прав і законних інтересів суб’єктів виборчого процесу.

Зазначається, що не лише суди та виборчі комісії виступають суб’єктами розв’язання виборчих спорів. До таких суб’єктів відносяться також органи Державного реєстру виборців та правоохоронні органи. Досліджено правовий статус прокурора в адміністративному судовому процесі як суб’єкта захисту виборчих прав громадян.

Звернено увагу, на те, що точне та неухильне додержання адміністративними судами норм КАС України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, є неодмінною умовою забезпечення їх правильного і швидкого вирішення з метою захисту прав, свобод та інтересів виборців та інших суб’єктів виборчого процесу.

Посилання

Виборчий кодекс України від 19.12.2019 р. № 396-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10686.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

№ 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03. 2004 року № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року

№ 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Практичний словник синонімів української мови. Київ. «Українська книга», 2000. 480 с.

Моштакова Н.В. До питання визначення поняття «заклади культури». Регіон-2010: стратегія оптимального розвитку: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 4-5 листопада 2010 р.). Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010. С. 96-99.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року № 698-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-16#Text.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text.

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року№ 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право