Предмет права національної безпеки та військового права

Автор(и)

  • І.М. Шопіна доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3334-7548

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.39

Ключові слова:

право національної безпеки, військове право, поняття військового права, предмет права національної безпеки, предмет військового права, структура військового права

Анотація

Мета написання статі – окреслення кола правовідносин, які входять до предмету права національної безпеки та військового права.

Досліджено особливості критеріїв виокремлення галузей права. Акцентовано увагу на теоретичних підходах до розуміння структури і предмету права національної безпеки.

Запропоновано визначення поняття військового права. З’ясовано, що військове право – це комплексна галузь права, яка регулює суспільні відносини, пов’язані з організацією функціонування військових формувань та захистом держави у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Аргументовано, що предметом регулювання військового права є військово-правові відносини, які носять повторюваний характер та є предметом особливого виду контролю. Обґрунтовано, що соціальна необхідність існування військового права обумовлена тривалим веденням військових (бойових) дій на території нашої держави, окупацією значної частини території України, необхідністю зміцнювати військові формування для підвищення рівня обороноздатності та адекватної відсічі збройній агресії Російської Федерації, а також для вирішення завдань адаптації функціонування воєнної організації держави до стандартів Північноатлантичного альянсу.

Встановлено, що військово-правові відносини зачіпають інтереси більшості колективних та індивідуальних суб’єктів права.

Визначено, що предмет військового права – це військово-правові відносини, які уявляють собою регульовані правовими нормами суспільні відносини, що виникають під час функціонування військових формувань, підготовки до захисту і здійснення захисту держави у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Особливістю військово-правових відносин є їх комплексний характер, який обумовлює одночасну їх належність як до сфери публічно-правових, так і приватно-правових відносин. Акцентовано увагу на тому, що частка публічно-правових відносин у предметі військового права є значно більшою.

Зроблено висновок, що окреслення предмету права національної безпеки і військового права дає змогу досягти усталеності у формуванні його доктрини та поліпшити якість нормотворчої діяльності, спрямованої на заповнення численних правових прогалин.

Посилання

Дуднік Р.М. До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права. Право і суспільство. 2015. № 4(4). С. 8–12.

Загальна теорія права: підручник / за заг. ред.. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.

Мураховська Т.Є. Формування нових галузей в системі права України: автореф.дис. … канд.юрид.наук: 12.00.01. Харків, 2011. 18 с.

Богуцький П.П. Теоретичні основи становлення і розвитку права національної безпеки України: Дис. …докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2020. 391 с.

Shanor Charles. National Security and Military Law in a Nutshell / Charles A. Shanor, Lynn Hogue//StPaul, 2003 506 p. Цит. за: Пилипчук В.Г., Доронін І.М. Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні. Інформація і право. 2018. №2 (25). С.62-72.

Пилипчук В.Г., Доронін І.М. Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні. Інформація і право. 2018. №2 (25). С.62-72.

Гущин О. О. Операційне право. Правила застосування сили. /Військове право: Підручник / За ред. І.М. Коропатніка, І.М. Шопіної. Київ: Алерта, 2019. 648 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право