Віктимологічна характеристика жертв торгівлі людьми

Автор(и)

  • А.В. Андрушко доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7735-7898

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.41

Ключові слова:

торгівля людьми, віктимологічна характеристика, жертва, віктимна поведінка, уразливий стан, експлуатація людини

Анотація

На підставі аналізу матеріалів 300 кримінальних проваджень, розглянутих судами України за період з 2010 по 2019 рік, розроблено віктимологічну характеристику жертв торгівлі людьми. Автором узагальнено дані, що стосуються 1167 потерпілих від вказаного посягання.

Здійснений аналіз засвідчив, що 1147 (98,3%) жертв цього злочину – потерпілі від торгівлі людьми, вчиненої з метою експлуатації. Із цих осіб 918 (80%) – жертви торгівлі людьми, вчиненої з метою сексуальної експлуатації, 124 (10,8%) – з метою експлуатації у формі примусової праці, 49 (4,3%) – з метою примусового втягнення в зайняття жебрацтвом, 46 (4%) – з метою використання в порнобізнесі, 10 (0,9%) – з метою вилучення органів. Ще 20 (1,7%) осіб – жертви торгівлі дітьми, вчиненої їхніми батьками задля подальшого їх усиновлення (удочеріння) іншими особами.

З’ясовано соціально-демографічні та інші характеристики жертв торгівлі людьми. Зокрема, встановлено, що серед 1167 потерпілих від аналізованого посягання 1019 (87,3%) – особи жіночої статі, 148 (12,7%) – чоловічої. Вік потерпілих від торгівлі людьми у процентному відношенні розподілився так: до 14 років – 2,6%, від 14 до 18 років – 6,1%, від 18 до 30 років – 75,9%, від 30 до 40 років – 13,2%, від 40 до 50 років – 1,5%, від 50 до 60 років – 0,6%, понад 60 років – 0,1%.

Встановлено, що абсолютну більшість жертв торгівлі людьми об’єднує їх уразливий стан, в якому вони перебувають. Лише одиниці потерпілих від торгівлі людьми на момент вчинення щодо них вказаного злочину були працевлаштованими, однак скаржились своєму вербувальнику, що рівень доходів не дозволяє їм забезпечити навіть найелементарніші проблеми, вони погрузли в боргах, мусять утримувати неповнолітніх дітей, хворих батьків тощо. Абсолютна ж більшість досліджуваних осіб не мала ніякої оплачуваної роботи або ж перебивалась випадковими заробітками. Окремі з потерпілих від торгівлі людьми, вчиненої з метою сексуальної експлуатації, – особи, які раніше займалися проституцією.

Проаналізовано особливості віктимної поведінки жертв торгівлі людьми на різних етапах вчинення цього злочину. Серед іншого, констатовано, що жертви торгівлі людьми зазвичай не ставляться до зроблених їм пропозицій щодо працевлаштування критично. При цьому нерідко має місце не просто відсутність достатньої пильності, а нічим не обґрунтована («сліпа») довіра до незнайомої людини, котра обіцяє легке вирішення матеріальних проблем.

Посилання

Андрушко А.В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи: монографія. Київ: Ваіте, 2020. 560 с.

Андрушко А.В. Злочини проти волі, честі та гідності особи (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Ужгород, 2021. 675 с.

Архів Червонозаводського районного суду м. Харкова за 2013 рік. Справа № 2035/5964/2012.

Протидія торгівлі людьми в Україні. Статистика МОМ станом на 31 грудня 2018 р. / Програма протидії торгівлі людьми. Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. URL: http://stoptrafficking.org/sites/default/files/mom/IOM%20VoT%20Statistics%20UkDecember2018%20-%20fin.pdf

Мати-алкоголічка продала свою дочку в сексуальне рабство. Obozrevatel. 28 вересня 2006 р. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/40817-mati-alkogolichka-prodala-svoyu-dochku-v-seksualne-rabstvo.htm

На Хмельниччині жінка продала 16-річну дочку у сексуальне рабство. Главком. 10 червня 2019 р. URL: https://glavcom.ua/news/na-hmelnichchini-zhinka-prodala-16-richnu-dochku-u-seksualne-rabstvo-foto-600831.html

У Львові жінка намагалася продати доньку в сексуальне рабство за кордон. УНІАН. 11 червня 2019 р. URL: https://www.unian.ua/society/10582833-u-lvovi-zhinka-namagalasya-prodati-donku-v-seksualne-rabstvo-za-kordon.html

У секс-рабство ледь не продала свою 17-річну доньку львів’янка. ТСН. 12 червня 2019 р. URL: https://tsn.ua/video/video-novini/u-seks-rabstvo-led-ne-prodala-svoyu-17-richnu-donku-lviv-yanka.html

Мельничук В.О. Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 2018. Вип. 24 (2). С. 98–105.

Нєбитов А.А. Сексуальна експлуатація в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: монографія. Київ: Освіта України, 2016. 464 с.

Андрушко А.В. Кримінологічна характеристика та основні напрями запобігання торгівлі дітьми, вчиненої їхніми батьками. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Том 31 (70). № 1. С. 162–171.

Архів Малинського районного суду Житомирської обл. за 2014 рік. Справа № 0614/3005/2012.

Андрушко А.В. Торгівля людьми, вчинена з метою експлуатації у формі примусової праці: кримінологічна характеристика та основні напрями запобігання / Правове регулювання та економічні свободи і права: монографія / за ред. проф. Михайла Савчина. Ужгород: Видавництво «РІК-У», 2020. С. 188–212.

Архів Кременецького районного суду Тернопільської обл. за 2016 рік. Справа № 601/693/15-к.

Андрушко А.В. Кримінологічна характеристика торгівлі людьми, вчиненої з метою примусового втягнення в зайняття жебрацтвом. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 4 (29). Том 1. С. 104–110.

Архів Чуднівського районного суду Житомирської обл. за 2013 рік. Справа № 625/1747/2012.

Архів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської обл. за 2011 рік. Справа № 0907/1-234/2011.

Архів Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської обл. за 2018 рік. Справа № 303/5913/18.

Архів Заводського районного суду м. Миколаєва за 2011 рік. Справа № 1-155/11.

Віктимологія: навч. посіб. / за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. Харків: Право, 2017. 308 с.

Сметаніна Н.В., Манагарова Є.С. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни. Часопис Київського університету права. 2018. № 1. С. 186–190.

Архів Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. за 2014 рік. Справа № 191/2670/13-к.

Архів Приморського районного суду м. Одеси за 2018 рік. Справа № 522/17574/18.

Орловська Н.А. Перспективи розвитку кримінально-правової політики України щодо запобігання торгівлі людьми. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 12-13 квітня 2019 року). Івано-Франківськ, 2019. С. 128–132.

Архів Місцевого Приморського районного суду м. Одеси за 2011 рік. Справа № 1-413/11.

Андрушко А.В. Торгівля людьми, вчинена з метою експлуатації у формі вилучення органів (кримінологічний аспект). Експлуатація як складова торгівлі людьми: виміри, тенденції та шляхи протидії: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 6-7 червня 2019 року) / упор. О.М. Балинська, Г.Я. Савчин. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 9–14.

Архів Рахівського районного суду Закарпатської обл. за 2010 рік. Кримінальна справа № 1-263/10.

Архів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської обл. за 2014 рік. Справа № 607/163/13-к.

Архів Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. за 2011 рік. Справа № 1-281/11.

Архів Немирівського районного суду Вінницької обл. за 2014 рік. Справа № 140/1258/14-к.

Архів Ленінського районного суду м. Харкова за 2013 рік. Справа № 642/2880/13-к.

Архів Глухівського міськрайонного суду Сумської обл. за 2017 рік. Справа № 576/790/17.

Архів Приморського районного суду м. Одеси за 2016 рік. Справа № 522/6461/16-к.

Архів Приморського районного суду м. Одеси за 2011 рік. Справа № 1-909/11.

Архів Деснянського районного суду м. Чернігова за 2011 рік. Справа № 1/2506/375/11.

Архів Приморського районного суду м. Одеси за 2013 рік. Справа № 1522/27097/12.

Архів Хортицького районного суду м. Запоріжжя за 2012 рік. Справа № 0825/6408/2012.

Архів Ленінського районного суду м. Миколаєва за 2016 рік. Справа № 489/6795/15-к.

Архів Рахівського районного суду Закарпатської обл. за 2011 рік. Справа № 1-110/11.

Вербенський М.Г., Мінка Т.П., Негодченко Д.О. Протидія торгівлі людьми в Україні: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. 236 с.

Козаченко А.В., Клёван Н.В. Феномен транснациональной преступности: научно-практ. пособие. Николаев: ООО «Фирма «Илион», 2009. 408 с.

Архів Хустського районного суду Закарпатської обл. за 2013 рік. Справа № 713/3047/12.

Архів Ленінського районного суду м. Миколаєва за 2011 рік. Справа № 1-32/11.

Приговор Енакиевского городского суда Донецкой обл. от 9 августа 2012 г. (дело № 1-799/11) / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/26611952

Шалимов Е.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы торговли людьми: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2007. 204 с.

Архів Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. за 2016 рік. Справа № 182/700/16-к.

Раковська Ю.В. Українці як потенційні жертви торгівлі людьми у Республіці Польща. Молодий вчений. 2016. № 3 (30). С. 491–494.

Архів Луцького міськрайонного суду Волинської обл. за 2012 рік. Справа № 1-781/11.

Архів Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. за 2014 рік. Справа № 359/3337/13-к.

Архів Рівненського міського суду Рівненської обл. за 2013 рік. Справа № 1715/20652/12.

Архів Антрацитівського міськрайонного суду Луганської обл. за 2013 рік. Справа № 1202/3965/2012.

Архів Коростенського міськрайонного суду Житомирської обл. за 2012 рік. Справа № 1-54/11.

Архів Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької обл. за 2012 рік. Справа № 1-31/2012.

Архів Луцького міськрайонного суду Волинської обл. за 2013 рік. Справа № 161/5292/13-к.

Архів Київського районного суду м. Харкова за 2013 рік. Справа № 1/640/105/13.

Архів Снятинського районного суду Івано-Франківської обл. за 2012 рік. Справа № 914/1972/2012.

Архів Хмільницького міськрайонного суду Вінницької обл. за 2015 рік. Справа № 1-12/11.

Архів Щорського районного суду Чернігівської обл. за 2014 рік. Справа № 732/281/14.

Архів Конотопського міськрайонного суду Сумської обл. за 2011 рік. Справа № 1-214/11.

Ларин А.Н. Психологические особенности жертв торговли людьми. Электронный журнал «Психология и право». 2015. Том 5. № 3. С. 90–97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право