Державний виконавець - як гарант виконання судового рішення, що набрало законної сили

Автор(и)

  • М.І. Логвиненко к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету м. Суми, Україна, Ukraine
  • А.І. Висоцький студент магістратури Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету м.Суми, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.45

Ключові слова:

державний виконавець, виконання судових рішень, державна виконавча служба, виконавче провадження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання виконання судових рішень державним виконавцем, що є актуальним як в Україні, так і за її межами. Авторами було розглянуто й аргументовано основні особливості повноважень державного виконавця як гаранта виконання судових рішень. В статті проаналізовано місце та роль державного виконавця в системі контролю та нагляду за заходами адміністративного примусу. Розглянута проблематика правового статусу державного виконавця. Здійснено аналіз приписів чинних нормативно-правових актів, які визначають права та обов’язки державних виконавців.

Узагальнено основні проблеми які виникають під час виконання державним виконавцем своїх обов’язків. Акцентується увага на практиці державної виконавчої служби щодо виконання судових рішень, що набрали законної сили. Додатково розглядається діяльність приватного виконавця задля більш глибшого аналізу відмінностей між діяльністю державних та приватних виконавців. Виділено основні відмінності та подібності між діяльністю даних виконавців. Узагальнено основні завдання державної виконавчої служби, державних виконаців та приватних виконавців.

Розглянуто правовий статус державного виконавця в Україні, звертається увага на правового регулювання безпосередньо процесу виконнаня судового рішення. Охарактеризовано законопроекти, закони та інші нормативно-правові акти які регулють дану сферу. Проведено дослідження щодо того на підставі яких виконавчих документів підлягають примусовому виконанню рішення державними виконавцями та розглянуто їх особливості.

Зроблено висновок про завдання та проблематику яка пов’язана з виконанням судових рішень, а також про роль державного виконавця в данному процесі в порівнянні с приватним виконавцем. Приділено значної уваги  дослідженню питання соціально-правового забезпечення громадян які стали учасниками виконавчого провадження.

Проаналізовано та дослідженно питання правової відповідальності державного виконавця як державного службовця України у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text .

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 02.06.2016. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text .

Про виконавчне провадження: Закон України від 02.06.2016. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text .

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2002. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text .Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України від 05.06.2012. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17#Text .

Кримінальний кодекс України : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2533 .

Виконання судових рішень : навч. посібник . М. Штефан, М. Омельченко, С. Штефан. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 320 с. URL: https://www.pravo.vuzlib.su/book_z807_page_14.html .

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2002. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text .

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n669 .

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право