Кримінальна відповідальність за крадіжку з проникненням у Республіці Польща

Автор(и)

  • М.Ю. Шуп’яна Кандидат юридичних наук, Доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.51

Ключові слова:

проникнення, крадіжка, рухома річ, фізична перешкода, інформаційна перешкода

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту складу злочину передбаченого ст. 279 «Крадіжка з проникненням» Кримінального Кодексу Республіки Польща. Автором наголошено, що даний злочин це кваліфікований склад злочину, який виділений із врахуванням способу викрадення майна. Проаналізовано питання пов’язані із змістом поняття проникнення, судової практики з даного питання, а також виокремленням основних аспектів, які повинні враховуватися судом при встановленні наявності чи відсутності даного складу злочину. Також автор зазначає, що  сутність проникнення полягає у подоланні перешкод у доступі до майна, що суперечить чітко вираженій волі потерпілої особи, яка використовує їх для охорони своїх рухомих речей, і які повинні бути дієвими та реальними. Такі перешкоди можуть бути не лише фізичними, а й інформаційними. Засоби охорони встановлені власником для убезпечення свого рухомого майна від викрадення вважатимуться дієвими та реальними навіть тоді, коли для їх подолання не потрібно застосовувати значних фізичних зусиль, але мати відповідні знання, вміння чи засоби. Автор акцентує увагу на тому, що польський законодавець не встановив чітких «рамок» щодо об’єкту в який може відбутися проникнення, а також на тому, що воно полягає у подоланні як фізичних, так і інформаційних перешкод. Щодо об’єкту в який може відбутися проникнення, то автор наголошує на тому, що польський законодавець не встановив чітких «рамок» у цьому питанні. Тому проникненням вважається, як проникнення в житло чи інше приміщення призначене для проживання, так і проникнення до будь – якого іншого забезпеченого засобами охорони об’єкту. Також  автором наголошується на основних аспектах поняття викрадення, як основи поняття крадіжки. поняття викрадення під яким необхідно розуміти заволодіння чужою річчю, що полягає у вилученні речі з володіння власника. Це стосується і випадків коли особа забирає річ із певного місця, в якому вона була нею залишена, для того, щоб забрати її пізніше. У зв’язку з цим, не є крадіжкою заволодіння знайденим майном або майном, що було ввірене підозрюваній особі.

Посилання

Kodeks karny Rzeczpospolitej Polski z dnia 6 czerwca 1997 r. / Sejm Rzeczpospolitej Polski. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf (дата звернення 13.04.2020 р.)

Poniatowski P., Wala K. Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym. URL: http://studiaiuridica.umcs.pl. (дата звернення 13.04.2020 р.)

Sobczak J. Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański. Warszawa 2015. - 1050 s.

Tyburcy T. Treść i zakres znamienia „włamanie” (art. 279 § 1 K.K.) – czy kradzież z włamaniem może nastąpić tylko z pomieszczenia zamkniętego? URL: https://wnus.edu.pl/ais/ru/issue/965/article/15692/ (дата звернення 13.04.2020 р.)

System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, t. 9, red. R. Zawłocki, Warszawa. 2011. - 1035 s.

Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. III, red. A. Zoll, Kraków. 2006. – 1060 s.

Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 8. redactor Marek Mozgawa. Warszawa. 2017. - 1049 s.

Postanowienie SN z 25 września 2015 r., II KK 228/15. URL: www.sn.pl/sites/orzecznictwo. (дата звернення 13.04.2020 р.)

Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2010 r., V KK 388/09, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa” 2010, nr 9, poz. 82 – 65 s.

Wyrok SN z 22 marca 2017 r., III KK 349/16. URL: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=7531-350d6c73-8c3c-46fe-8bdc- f1a3e551ad56&ListName=esprawa2016&Search=III%20KK%20349/16(дата звернення 13.04.2020 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право