Проблемні питання здійснення досудового розслідування групового хуліганства

Автор(и)

  • Ю.В. Князєв аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2354-8426

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.56

Ключові слова:

хуліганство, групове хуліганство, досудове розслідування, слідчі (розшукові) дії, протидія, публічний порядок

Анотація

Слідчий під час досудового розслідування кваліфікованого хуліганства повинен виявити всі обставини вчиненого злочину, встановити причетних осіб та правильно кваліфікувати їх дії. З метою виконання вказаних завдань необхідно вміле висунення слідчих версій, провадження ряду слідчих (розшукових) дій, зокрема, допитів, обшуків, оглядів, призначення експертиз, проведення негласних слідчих (розшукових) дій тощо.

Метою статті є критичний огляд проблемних питань, що виникають під час досудового розслідування кваліфікованого хуліганства. Завданнями дослідження є встановлення розмежувальних ознак між свідком та співучасником групового хуліганства, визначення напрямів удосконалення процесу досудового розслідування фактів кваліфікованого хуліганства.

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові і спеціально-наукові методи та прийоми наукового пізнання (системний, формально-логічний, структурно-функціональний, соціологічний, аксіологічний). Залучення наведених методів дало змогу провести теоретико-прикладний аналіз фактів вчинення групового хуліганства; здійснити контент-аналіз законодавчих актів, наукових публікацій та кримінальних проваджень.

 

Розглянуто особливості проведення огляду відеозапису з камер відеонагляду, використання такого відеозапису як засобу доказування у кримінальному провадженні. Приділено увагу визначенню факторів, що впливають на діяльність слідчого під час досудового розслідування за фактами хуліганства.

Зроблено висновок, що під часрозмежування спільних дій учасників кваліфікованого хуліганства, суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності мають зважати на такі активні чи пасивні дії, як от: підбурювання, провокування побиття потерпілих, не реагування на крики сторонніх осіб припинити побиття, ігнорування дій щодо припинення хуліганства тощо.

Визначено, щонайбільш характерним під час розслідування кримінальних проваджень за фактами групових хуліганських дій є проведення судово-портретної експертизи, дослідження холодної зброї та інших знарядь вчинення злочину. Обґрунтовано необхідність проведення психіатричної, психологічної та наркологічної експертиз підозрюваних, що в деяких випадках дає можливості встановити ключові обставини механізму вчинення злочину та особливості, що характеризують особу делінквента.

Доводиться позиція, що розслідування групового хуліганства ‒ це складна, різностороння діяльність з встановлення всіх обставин вчиненого злочину, що здійснюється у встановлені законом строки.

Посилання

Верховний Суд України. Розгляд судами кримінальних справ про хуліганство.URL:https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/B0DCABFE5CB7F216C2257B7C0042F42D

Державна судова адміністраціїя України. URL: https://dsa.court.gov.ua/dsa/

Yevdokimova, O., Okhrimenko, I., Filonenko, V., Shylina, A., Ponomarenko, Y., Okhrimenko, S., &Aleksandrov, D. (2020). The Problem of Unconscious Aggressiveness of Criminals in the Conditions of Postmodern Society Development. Postmodern Openings, 11 (2Sup1), 182-199. URL: https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/186

Єфімов М.М Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства. Право і Суспільство. № 3 / 2012.

URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/3_2012/49.pdf.

Загальний стан злочинності та протидії їй в Україні 2020 році (в порівнянні з відповідними даними 2013 - 2019 років). URL: https://naspravdi.today/uk/2021/04/02/zahalnyy-stan zlochynnosti/#:~:text=Упродовж%202020%20року%20в%20Україні,2019%20році%20–%20840%20447).

Калашнік В.О. Психолого-юридична характеристика хуліганства. автореф. дис. … канд.юрид.наук. Київ. 2009. 21 с.

Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. К. :Атіка. 2001. 1056 с.

Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26.Ст.131. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Kryvolapchuk, V., Kulyk, O., Barko, V., Kalynovskyi, B., &Kosiak, N. (2020). Attitude of young people to the criminality problem in Ukrainian postmodern society. Postmodern Openings, 11(1Supl1), 93-115. URL: https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/125

Піщенко Г. І. Правові аспекти та відмінні особливості кримінально-карального хуліганства. Право України. 1997. №2. С. 14-24.

Трясун П.Р. Використання спеціальних знань у процесі розслідування хуліганства, вчиненого в публічних місцях. Правові Новели. Науковий юридичний журнал. № 11/2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність