Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки авіаційного транс- порту: міжнародно-правовий підхід

Автор(и)

  • Л.В. Мошняга кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9565-735X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.62

Ключові слова:

злочини міжнародного характеру, безпека міжнародної авіації, склад злочину міжнародного характеру, здійснення акту насилля відносно особи, руйнування повітряного судна, руйнування або пошкодження аеронавігаційного обладнання або втручання в його експлуатацію, повідомлення явно помилкових відомостей і створення тим самим загрози безпеки повітряного судна в польоті, порушенні авіаційної безпеки, захоплення повітряного судна, незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

Анотація

У статті досліджено злочини проти безпеки авіаційного транспорту, які можна розділити на дві групи: захоплення повітряних суден та інші злочини проти безпеки цивільної авіації.

Вивчено та досліджено нормативно-правове визначення класифікації злочинів міжнародного характеру, розбіжності в юридичній кваліфікації і термінологічному визначенні вказаних злочинів за законодавством іноземних держав, а також відсутність практичного застосування правових норм конвенцій щодо боротьби зі злочинами міжнародного характеру, в частині екстрадиції, що створює певні труднощі для подальшої екстрадиції осіб, які переховуються від слідства та суду в іноземній державі.

У злочині міжнародного характеру, подібно внутрішньо-державному, виділяється склад злочину міжнародного характеру, що являє собою сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, на підставі яких особи притягаються до кримінальної відповідальності. Але слід зазначити, що елементи складу злочину міжнародного характеру не завжди збігаються з елементами злочину у внутрішньо-державному кримінальному законодавстві.

Основні нормативні акти, спрямовані на забезпечення авіаційної безпеки, діють на трьох рівнях: глобальний рівень (Міжнародна Організація Цивільної Авіації (ІКАО), основні документи: Конвенція про злочини та деякі інші акти, які вчинюються на борту повітряних суден (Токіо, 1963 р.); Конвенція про боротьбу із незаконним захватом повітряних суден (Гаага, 1971 р.); Конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (Монреаль, 1971 р.); Протокол про боротьбу із актами насильства в аеропортах, які обслуговують цивільну авіацію (Монреаль, 1988 р., доповнює Монреальську Конвенцію 1971 р.); Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення (Монреаль, 1991 р.); Конвенція про боротьбу із незаконними актами стосовно Міжнародної цивільної авіації (Пекін, 2010 р.); регіональний рівень (Європейське агентство безпеки авіації (EASA), Європейська Конференція Цивільної Авіації (ECAC), Європейське і Північноатлантичне бюро ІКАО (Париж), основні документи – Політика Європейської конференції цивільної авіації в сфері авіаційної безпеки; національний рівень – Державна авіаційна адміністрація (САА), основні документи: Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р., Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» від 20.02.2003 р., Наказ Міністерства транспорту і зв’язку України № 390 від 11.05.2007 р., Інструкція по оцінці рівня загрози безпеці цивільної авіації України.

Посилання

Уголовный кодекс Швейцарии. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 350 с.

Уголовный кодекс Швеции. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 320 с.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2341-14.

Токійська конвенція про злочини і деякі інші акти, які вчиняються на борту повітряних суден від 14.09.1963 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/code=995_244.

Гаазька конвенція про боротьбу із незаконним захопленням повітряного судна від 16.12.1970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995

Монреальська конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23.09.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_165

Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, ув'язнених СРСР із іншими державами. Вип. 27. М., 1974. С. 292-296.

Ляхов Є.Г. Злочини проти безпеки міжнародної цивільної авіації і радянське кримінальне законодавство // Радянська держава і право. 1989. № 7. С. 124-128.

Рекомендаційний визначення захоплення повітряного судна було вперше дано в Токійській конвенції про правопорушення та деяких інших діях на борту повітряного судна 1963 року: "Коли особа, що перебуває на борту повітряного судна, незаконно, за допомогою сили або загрози застосування сили, вчинила акт втручання , захоплення або іншим чином неправомірно здійснює контроль над повітряним судном в польоті ".

Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, ув'язнених СРСР із іншими державами. Вип. 29. М., 1975. С. 90-95.

Чинне міжнародне право. Т. 3. 584-586.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право