Поняття професійної діяльності в контексті її здійснення посадовими особами дипломатичної служби

Автор(и)

  • Ю.М. Лемішко кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4914-6882
  • О.А. Файєр кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3193-3826

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.66

Ключові слова:

професіонал, професійні вимоги, державна служба, ділова репутація

Анотація

Метою статті є дослідити та розглянути основні характеристики професійної діяльності та виділити основні критерії, яким має відповідати професіонал перебуваючи на дипломатичній службі. 

Актуальність дослідження зумовлена багатьма суспільно-політичними чинниками. У сучасних умовах розвитку та функціонування різних держав світу міжнародні відносини зазнають суттєвих змін. Дослідження умов здійснення професійної діяльності посадовими особами дипломатичної служби визначається як науковими, так і практичними міркуваннями, оскільки суспільство потребує впорядкованості й передбачуваності відносин у різних сферах життєдіяльності. З появою й розширенням видів професійної діяльності як невід’ємних атрибутів політичних, міжнародних та соціально-економічних відносин виникла низка питань щодо а) вдосконалення правового регулювання професійної діяльності, зокрема у сфері міжнародних відносин, б) визначення критеріїв як загальних, так спеціальних, яким має відповідати посадова особа, перебуваючи на дипломатичній службі; в) визначення мети й місця цього виду професійної діяльності серед інших його видів.

Джерельною базою дослідження є насамперед чинне законодавство України, закони та підзаконні нормативно-правові акти, дослідження й порівняння яких вимагає системного підходу і різних методів дослідження, таких як: діалектичний, логіко-юридичний, системно-структурний, метод прогнозування і порівняльного правознавства.

У статті, по-перше, зроблено висновок про те, що зміст професійної діяльності складається з надання послуг та виконання робіт особами, які здійснюють професійну діяльність. Умови, порядок, перелік послуг та робіт, права та обов’язки осіб, які здійснюють професійну діяльність та інше, закріплені в актах чинного законодавства щодо здійснення окремих видів професійної діяльності, кодексах та правилах професійної етики та звичаях ділового обороту. По-друге, критерії, яким має відповідати посадова особа дипломатичної служби мають бути більш вимогливими у порівнянні з іншими державними службовцями, особливо якщо мова йде про ділову репутацію такої особи, а отже і професійна відповідальність як перед державою, так і перед суспільством має бути підвищеною.

Посилання

Философский словарь / под ред. Розенталя М. М. М. : Издательство политической литературы, 1972. 496 с.

Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 № 2449-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text.

Національний класифікатор України (Класифікатор професій ДК 003:2010): наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.

Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчіков, С. Л. Лисенков та інші; За ред. В. В. Копєйчікова. К. : Юрінком Інтер, 1999. 320 с.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.

Як підтвердити страховий стаж. URL: https://www.pfu.gov.ua/od/260348-yak-pidtverdyty-strahovyj-stazh/ (дата звернення: 28.01.2022).

Файєр О. А. Поняття професійної діяльності та її структурні елементи / О. А. Файєр // Університетські наукові записки. 2009. № 3 (31). С. 126 – 132.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text.

Панасюк А. Добрый имидж адвоката. Российский адвокат. 2016. № 1. С. 30 – 31.

Иванов А. Деловая репутация – новый продукт на рынке страхования. Журналъ для акционеровъ. 2006. № 9. С. 8 – 13.

Лозовий В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. Х.: Право, 2004. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право