Міжнародний захист прав людських ресурсів у подоланні бідності в контексті поінформованості суспільства за умов діджиталізації

Автор(и)

  • О.М. Курило кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9339-6272
  • Н.В. Клєцова кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4910-8912
  • Д.І. Кравченко студентка IV курсу спеціальності «Міжнародне право» Сумського національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0556-1723

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.67

Ключові слова:

працівники, цифровізація, міжнародна практика, управління, межа нерівності, кошик споживання, умови праці, наукові дослідження, боротьба з бідністю, законодавство

Анотація

Стаття присвячена науковому дослідженню міжнародного захисту прав людських ресурсів у подоланні бідності в контексті поінформованості суспільства за умов діджиталізації. Здійснивши аналіз окремих положень міжнародних нормативно-правових актів та вітчизняної законодавчої бази, авторами було виявлено, що дані документи наводять межу бідності, а людські ресурси, що опинилися за цією межею, вважаються бідними. Встановлено, що сьогодні в Україні спостерігається активність держави у сфері зменшення соціальної нерівності серед людських ресурсів, також мають місце і реформи для поглиблення розшарування суспільства, проте не існує дієвого механізму реалізації запропонованих підходів державними органами влади. У статті запропоновано три основні цілі сталого розвитку взяти за складові моделі, що сприятиме ліквідації бідності у світі та Україні. Зокрема, авторами було запропоновано врахувати такі положення: 1) подолання крайньої межі бідності як економіко-соціальної складової країни; 2) боротьба з нерівністю та несправедливістю в контексті захисту міжнародних прав людини; 3) боротьба зі зміною клімату. Врахування запропонованих положень на рівні країни сприятиме прискоренню досягнення глобальних цілей світу щодо сталого розвитку. Авторами було удосконалено тлумачити поняття «інформаційна нерівність», під яким вони запропонували розуміти розходження у доступі до інформації, джерел накопичення її суспільством, використання не в повному обсязі на практиці через недостатню обізнаність. Доведено, що саме це і формує підґрунтя для непоінформованості або недостатньої поінформованості бідних верств населення. Використання людськими ресурсами у повсякденному житті запропонованого у статті тлумачення породжує асоціацію, що саме їхня недостатня інформативна забезпеченість, в умовах активного діджитал середовища, спричиняє ефект «недостатньої влади особистості у суспільстві».

Посилання

Городняк І. В.Інформаційна нерівність у сучасному суспільстві та соціально-економічна поінформованість населення м. Львова. Український соціум. 2008. № 1 (24). С. 16–22. URL: ukr soc1:ukr soc1.qxd.qxd (ukr-socium.org.ua) (дата звернення: 26.12.2021)

Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків : НУ «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2013. 850 с. URL: <4D6963726F736F667420576F7264202D20CCEEEDEEE3F0E0F4B3FF5FC1C5C7CFC5CAC020CBDEC4D1DCCACEC3CE20D0CEC7C2C8D2CAD35FE4EBFF20E4E5EFEEEDF3E2E0EDEDFF> (nlu.edu.ua) (дата звернення: 05.01.2022)

Yin H., Huo Zh., Klietsova N., Li Z., Zhang Y. Innovations in Human Resource Management: Willingness and Ability of Long-Term Care Insurance. Marketing and Management of Innovations. 2021. # 1. P. 261–277. URL: 513-2021-22_Yin et al.pdf (sumdu.edu.ua) (Last accessed: 29.12.2021).

Klietsova N., Mykhailova L. International Experience in Staff Management in the Process of Staff Recruitment for Vacant Positions with the Application of Social Networks in the Conditions of Digitalisation. Education of Economists and Managers. 2021. № 59 (1). P. 31–46. URL:https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2719?fbclid=IwAR3HouF7hVNCL6x1NOJ-XXCr35_k1O_2L9tY0jrWGbsYWGAsR0KWmcUEJqs (Last accessed: 27.12.2021).

Сенгупта А. Право людини на розвиток: Доповідь незалежного експерта з питань захисту прав людини на розвиток. URL: www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/78e0cb0e6e6ea624c1256961004f7a98/$FILE/G0015327.pdf (дата звернення: 04.01.2022)

Шнит Л. Подолання бідності як підстава ефективного захисту й реалізації прав людини на національному та міжнародному рівнях. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 259–261. URL: (pgp-journal.kiev.ua) (дата звернення: 29.12.2021)

Загальна декларація прав людини. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН. № 217 від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 11.12.2021).

Європейська соціальна хартія. Рада Європи. 1961 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300#Text (дата звернення: 06.12.2021).

Віденська декларація та Програма дій ООН : Декларація, Міжнародний документ від 25.06.1993 р. № 995_504. URL : Віденська декларація та Програма дій | від 25.06.1993 (rada.gov.ua) (дата звернення: 09.12.2021).

Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, 1992 г. URL: Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию — Декларации — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы (un.org) (дата обращения: 27.12.2021).

Оцінка українцями матеріального становища. FGB Group Research and Branding. 2021. URL: Оцінка українцями матеріального становища – Research & Branding Group (rb.com.ua) (дата звернення: 04.01.2022).

Конвенція Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця. Міжнародна організація праці. № 993_286. Ратифікована 19.10.2005 р. URL: Конвенція Міжнародної організаці... | від 23.06.1992 № 173 (Картка) (rada.gov.ua) (дата звернення: 03.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право