Становлення континентальної системи європейського права на прикладі Стародавніх Афін і Спарти

Автор(и)

  • Тетяна Олексіївна Матвєєва доцент кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, місто Харків, вул. Шатилівська, кв.28, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.3

Ключові слова:

Стародавні Афіни, розподіл влади, державний лад, Народні збори, Рада 500, Ареопаг, Геліея

Анотація

Створення і розвиток сучасного права - це тривалий історичний процес, що охоплює кілька століть і почався він з написання варварських Правд (Салічна Правда, Ріпуарська  Правда, Приморських салічних франків і ін.). Цей процес проходив більш плавно і еволюційно, ніж відповідні процеси в сфері становлення держави, де вони часто встановлювалися революційним шляхом.

Походження сучасного права починається з рецепірування римського права і права Стародавньої Греції .. Так зароджується міське право, міжнародне торгове право, коріння яких досить глибокі і міцні. Але разом з тим правові системи епохи середньовіччя були дуже недосконалі, а багато їх положення гальмували розвиток політичної демократії і капіталістичного підприємництва в епоху феодалізму. Ці риси середньовічних правових систем, що відрізнялися до того ж відсутністю внутрішньої єдності, перешкоджали прогресивних змін, як в державі, так і в праві.

Реформування старого феодального права на новій буржуазної основі було здійснено революційними переворотами - англійської революцією 17 століття і французькою революцією 18 століття. Ці революції привели багато в чому до невиправданого руйнування правової  будівлі, створюваного століттями, до зламу традиційної правової культури, до правового нігілізму і волюнтаризму. В остаточному підсумку вони привели до значних змін і в області права, до формування нового правового порядку, що призвів до становленню і швидкому розвитку капіталізму.

Сучасне право в країнах Заходу (в першу чергу англосаксонське і європейське континентальне право Франції) складалося і розвивалося як логічне продовження сформованих раніше систем середньовічного (наприклад, «загального права») і навіть античного римського права. Нове право не могло бути чим - то суттєво іншим, ніж попереднє право, оскільки в своєму саморозвитку воно увібрало в себе, зберегло і використовувало багато його конструктивні, суспільно-корисні елементи.

Сучасне право 20-21 століть багато в чому базується на попередньому праві, тих же кутюмах Франції (звичаєве право), римському праві; до того ж дореволюційні системи Англії і Франції, Німеччині не зникли безслідно. Значна частина увійшла в оновленому вигляді в сучасне право, так як середньовічне право функціонувало в суспільстві, знаючим вже і приватну власність, і ринкові відносини і досить високий рівень юридичної техніки.
Становлення нового права означало становлення буржуазного капіталістичного права, ламало цехові корпорації і феодальні монополії, створюючи необхідний простір для зростання виробництва і торгівлі, для прояву особистої ініціативи, для всебічного вживання потреб швидко розвивається.(1, 48-51)

Право нового часу, на відміну від дореволюційного, яке характеризувалося роз'єднаністю і партикуляризмом, повсюдно народжувалося у вигляді інтегрованих національних правових систем. Саме капіталізм, зламавши всілякі станові, регіональні, митні та інші бар'єри, привів до виникнення не тільки національних держав, а й національних правових систем. Правова система отримує новий спосіб свого існування - систему законодавства і систему права, яка практично лише в зародковому стані була присутня в стародавньому та середньовічному суспільствах. Домінуючим початком в правових системах нового часу стає конституційне (державне, публічне) право, на базі якого будувалося правова будівля будь-якого суспільства.

Особливе системоутворююче значення в становленні нового права мало законодавство.

Посилання

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М .: Издательская группа НОРМА –ИНФРА .М, 1998. – С. 183. 2. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф. Маймескулова Л.М. –Харків: “ Право”. 2011.- С.280.

А. Дж. Тойнби. Исследование истории. Что я пытался сделать. – В сб. Современная буржуазная философия истории. М., 1965, С. 260.

Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу.- Навч. посіб. У 2-х т., Т.1 –Історія деражви і права країн Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції. – Львів., Видавництво “ СПОЛОМ ”, 1999, С. 153.

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., Юристъ, 1996, С. 210.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень