Особливості формування та порядку здійснення повноважень Вищої ради магістратури: досвід Франції

Автор(и)

  • А.Б. Іванов аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету м. Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.6

Ключові слова:

судова влада, незалежність суддів, судова система, вища рада магістратури, вища рада юстиції, конституційний орган

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей формування, структури та порядку здійснення повноважень Вищої ради магістратури у Франції. Визначено, що французька революція та нова інституційна організація, що виникла в її результаті, надали судовій владі дещо менш важливу роль у правовому житті держави. Історично склалося так, що гарантії незалежності суддів у Франції завжди були обмежені виконавчою владою.

Встановлено, у Франції у 1883 році з’явилася Вища рада магістратури, котра згодом була визначена автономним органом управління відповідно до положень Конституції 1946 року. З того часу Рада зазнала декількох реформ, зокрема, згідно Конституції 1958 року були зміни з точки зору її складу, а у 1993 році, окрім зміни кількості членів було модернізовано повноваження зазначеного конституційного органу. Визначено, Вища рада магістратури Франції є двопалатною, складається із двох колегій, одна з яких здійснює повноваження щодо суддів, а інша – щодо прокурорів.

Визначено,  у сфері набору та підготовки суддів Франція розробила модель, якої дотримується більшість європейських держав. У переважній частині країн, котрі ми позиціонуємо у сучасному правовому вимірі як континентальну Європу, застосовується підхід у вигляді проведення публічного конкурсу та складання завдань тестового характеру. Такий процес розглядається як спосіб гарантування добору найбільш кваліфікованих кандидатів, а також сприяє забезпеченню принципу незалежності майбутніх магістратів.

Виявлено, члени Вищої ради магістратури у Франції виконують свою місію з дотриманням вимог незалежності, неупередженості, чесності та гідності та забезпечують запобігання чи негайне припинення ситуацій конфлікту інтересів.  Конфлікт інтересів являє собою будь-яку ситуацію суперечності між суспільними інтересами, або суспільними і приватними інтересами, яка може вплинути на незалежне, неупереджене та об'єктивне виконання функцій.

Встановлено, Вища рада магістратури Франції має безпосереднє відношення до виконавчої гілки влади, оскільки глава означеної держави одночасно є очільником Ради, а також уповноважений брати участь у кадрових питаннях, котрі стосуються цього органу.

Посилання

Genèse du Conseil supérieur de la magistrature. URL: http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/histoire-et-patrimoine (date de la demande: 12.01.2022).

La Constitution. Сonceil Constitutionnel. URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution (date de la demande: 24.12.2021).

Конституція Французької Республіки (з передмовою Володимира Шаповала) / В.М. Шаповал. К.: Москаленко О.М., 2018. 56 с.

Le Mot des Présidents. URL: http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/composition-et-organisation (date de la demande: 24.10.2021).

Rapport annuel d’activité Conseil supérieur de la magistrature. 2020. 180 с.

Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000364282/ (date de la demande: 24.12.2021).

LOI organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038263147/2019-03-25/ (date de la demande: 24.12.2021).

Deontologie. Le CSM. Conseil superieur de la Magistrature. URL: http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/nos-missions (date de la demande: 24.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень