Встановлення опіки над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин: теоретичні та практичні аспекти

Автор(и)

  • В.М. Парасюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права, конституційного та приватного права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8195-7597

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.16

Ключові слова:

майно, опіка, фізична особа, яка визнана безвісно відсутньою, особа, зникла безвісти за особливих обставин, Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Анотація

У науковій статті акцентується увага на особливій актуальності дослідження забезпечення прав та законних інтересів особи, зниклої безвісти за особливих обставин, в контексті встановлення опіки на майном. Нагальне вирішення питання у законодавчому порядку щодо правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин спричинилося, до низки неточностей, невідповідностей та упущень, які простежуються у положеннях Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» від 12 липня 2018 року № 2505-VIII. Механізм реалізації захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, значно ускладнюється затягуванням процесу затвердження Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Позитивно оцінюється законодавче редагування уніфікованого поняття «особи, зниклої безвісти за особливих обставин». Важливою гарантією є те, що набуття правового статусу з моменту внесення відомостей про особу до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин не позбавляє права зацікавлених осіб звернутися із заявою до суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що дозволяє зреалізувати цілу низку інших особистих майнових та немайнових прав щодо цієї категорії осіб. Констатовано, що опікун має управляти майном не від імені, а в інтересах особи, зниклої безвісти. Передбачувана законодавством можливість звернення із заявою до нотаріуса про встановлення опіки над майном таких осіб, обумовлює доцільність встановлення окремого спеціального порядку вчинення цієї нотаріальної дії. Використання для цього порядку, який застосовується для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, порушує принцип юридичної визначеності та може спричинити численні порушення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Акцентовано увагу на відсутності законодавчо передбачуваного порядку припинення опіки над майном у разі появи особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Стверджується про доцільність розробки форми бланку свідоцтва опікуна над майном особи, зниклої безвісти за особливих умов.

Посилання

Війна з росією: в Україні зафіксували 15 тисяч зниклих безвісти / УКРІНФОРМ. Мультимедійна платформа іномовлення України. 07 травні 2022. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3453082-vijna-z-rosieu-v-ukraini-zafiksuvali-ponad-15-tisac-zniklih-bezvisti.html (дата звернення: 29.04.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 07 травня 2018 року у справі № 225/1297/17 (провадження № 61-34068св18) / Протокол. Юридичний Інтернет ресурс. URL : https://protocol.ua/ua/postanova_ktss_vp_vid_07_05_2018_roku_u_spravi_225_1297_17/ (дата звернення: 29.04.2022).

Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин : Закон України від 12 липня 2018 року № 2505-VIII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text (дата звернення: 29.04.2022).

Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із набуттям статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин : Закон України від 14 квітня 2022 року № 2191-IX / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2191-20#n5 (дата звернення: 29.04.2022).

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 20212 року № 296/ (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595) / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#n564 (дата звернення: 29.04.2022).

Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства : наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5 / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-10#Text (дата звернення: 29.04.2022).

Кличков А.О. Підстави і цивільно-правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою в Україні : дис. … доктора філософії : 081 Право. Київ, 2020. 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право