Зміст категорії «правоохоронний орган» в умовах реформування вітчизняної системи

Автор(и)

  • О.Ів. Кисельова доктор юридичних наук, кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5625-0952
  • В.В. Миргород-Карпова кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3302-221X
  • К.Р. Корощенко студентка 4 курсу Навчально-науково інститут права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1911-066X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.28

Ключові слова:

правоохоронні органи, категорія, місія, євроінтеграція, реформування, представники правоохоронних органів, правозахисна система, завдання, правоохоронна діяльність, органи правопорядку

Анотація

Побудова надійної і ефективної правоохоронної системи – одне з основних завдань кожної держави. Правоохоронна система України з кожною новою реформою віддаляється від радянської моделі та наближується до європейської. Загроза національної безпеки, постійні непорозуміння цивільного населення та правоохоронних органів, недоліки функціонування категорії підбурюють науковців займатись дослідженням щодо реформування системи у сфері національного законодавства. Проте, починати реформування такої масштабної галузі необхідне з визначення цієї категорії. Дуже багато дієвих модернізаційних заходів мали успіх завдяки зарубіжному досвіду. У статті значна увага приділена визначенню правоохоронних органів зарубіжними вченими. Саме у визначені цієї категорії освітлено основну місію та завдання функціонуванню органів. Деякі країни ставлять акцент, що правоохоронні органи спочатку захищають державні інтереси, а потім громадян, а інші країни висвітлюють, що місія цієї системи – захист громадян, мир та безпека, дотримання всіх прав та свобод при виконанні обов’язків. Також у статті приділена увага саме територіальній організації системи у зарубіжних країнах, адже чим краще контролюється територія, тим безпечніше життя громадян.

          Необхідним для загального розуміння категорії є досвід визначення вченими минулих років, тому у статті висвітлені цитати науковців щодо цього питання. Було помічено, що  багато авторів задаються питанням чи належить судова система до правоохоронних органів.

          Наголошуємо, що процеси євроінтеграції вимагає від структури побудови держави реформування та модернізації у напрямку ефективнішого та гуманнішого функціонування правоохоронних органів. Тому масштабне реформування цієї системи в України оминути неможливо, через це визначення, яке б відображало основну місію та завдання функціонування є необхідним.

Посилання

Гірич В.М. До проблеми визначення базових понять у контексті реформування правоохоронних органів. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/do-problemi-viznachennya-bazovikh-ponyat-u-konteksti-reformuvannya (дата звернення: 26.03.2022).

Загуменна Ю.О. Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності. Право і безпека. 2010.№ 3.С. 145-150.

Нагорна В.В. Щодо проблеми визначення поняття «правоохоронні органи» у правовій науці та законодавства України. Юридичний науковий журнал. 2016. № 8.С. 44-49.

Волуйко О., Дручек О. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів у світлі концепції національної безпеки України. Адміністративно право і процес.2020.№10.С. 95-100.

Фаріон-Мельник А., Яремко О.. Правоохоронні органи: питання термінології системи. Актуальні проблеми правознавства. 2020. №2. С. 65-70.

Єрмолаєва-Задорожня С.В.Кримінологічна характеристика перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів та його запобігання: дис…. канд.юрид.наук: 12.00.08. Харків: 2019. 217 с.

Хамула П.І. Правоохоронні органи в системі державної влади: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2016. 23 с.

Хамула П.І. Правоохоронні органи в системі державної влади: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2016. 235 с.

Вакарова О.В. Конституційно-правовий статус правоохоронних органів: сучасні підходи: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2019. 260 с.

Білас А.І. Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2016. 227 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право