Повноваження глави держави щодо введення надзвичайного та воєнного стану: вітчизняний та зарубіжний досвід

Автор(и)

  • В.В. Топольніцький кандидат юридичних наук, підполковник юстиції, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем військового законодавства Центру воєнно-стратегічних досліджень Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5573-4149

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.37

Ключові слова:

воєнний стан, дискреційні повноваження, збройна агресія, надзвичайний стан, правовий режим на тимчасово окупованій території

Анотація

У статті аналізуються положення нормативних правових актів, що регламентують підстави та порядок введення правових режимів надзвичайного та воєнного стану в умовах здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України. Констатується наявність правової невизначеності окремих аспектів, що стосуються прийняття рішення органами державної влади через закріплення норм, що надають їх діям дискреційних повноважень, зокрема Президента України.

Досліджено механізм прийняття рішення щодо запровадження особливих правових режимів в Україні, звернено увагу на досвід зарубіжних країн. У межах дослідження характеристики різних особливих правових режимів враховано розмаїття особливих правових режимів, що існують у зарубіжних країнах.

Встановлено, що наявність указів Президента Російської Федерації від 21 лютого 2022 року про визнання самопроголошених квазі-держав на сході України – “Луганську Народну Республіку” і “Донецьку Народну Республіку” суверенними і незалежними державами та делегування Міністерству оборони РФ забезпечити на їхніх територіях здійснення збройними силами Російської Федерації “функцій з підтримки миру” є документальним підтвердженням вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Донецької і Луганської областей, ведення активних воєнних (бойових) дій та окупацію частини території України.

За результатами проведеного аналізу зроблено висновки, що рішення конституційних, політичних органів (суб’єктів) щодо вибору умов (підстав) для введення правових режимів (надзвичайного або воєнного стану) в умовах здійснення агресії Російською Федерацією проти України мають широку дискреційну основу та значні політичні доцільності, що за наявності однакових умов (підстав) надає можливість введення правового режиму надзвичайного та воєнного стану.

Посилання

Указ Президента РФ от 21.02.2022 № 71 ”О признании Донецкой Народной Республики”. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002

Указ Президента РФ от 21.02.2022 № 72 “О признании Луганской Народной Республики”. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220001

Постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ “Об использовании Вооруженых Сил РФ за пределами територии РФ. URL :http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202240001

Про затвердження Указу Президента України “Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України”: Закон України від 23 лютого 2022 р. № 2101-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2101-20#Text

Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”: Закон України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#top

Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1260 «О признании Республики Абхазия». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/27957

Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1261 «О признании Республики Южная Осетия». URL:

http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date?date=02%2F22%2F2022%2000%3A00%3A00

Резолюція 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 14 грудня 1974 року URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74#n26

Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 р.

№ 1932-XII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р.

№ 389-VIII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550-III / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text

РНБО оприлюднила стенограму першого засідання після анексії Криму (документ). URL : https://lb.ua/news/2016/02/22/328532_snbo_obnarodoval_stenogrammu.html

Постанови Верховного Суду України щодо встановлення юридичних фактів. URL : https://reyestr.court.gov.ua/

Шищкін В. Конституційні зобов’язання носіїв державної влади щодо реагування на акти воєнної агресії. Конституція і конституційні зміни в Україні: збірник, присвячений пам’яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова; відп. ред. А.Рачок, Ю.Якименко; упоряд. П.Стецюк. – Київ: Заповіт, 2020. – 300с.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/nd02d710-16

Домрин А. Н. Институт чрезвычайного положения в зарубежных странах. Международная жизнь. 1993. № 5–6. С. 151–154.

Коваль В.П. Адміністративно-правовий статус військовослужбовців в Україні в умовах правового режиму воєнного стану: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 Харків, 2021. 225 с.

План законодавчого забезпечення реформ в Україні: Постанова Верховної Ради України від 4 червня 2015 р. № 509 –VІІІ / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19#Text

Про вивчення питання введення воєнного стану в окремих місцевостях України: Розпорядження Президента України від 03 червня 2014 № 936/2014-рп / Президент України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/936/2014-%D1%80%D0%BF#Text

Мельник С.М. Повноваження Президента України у сфері військового управління. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки, том 30 (69) № 4 2019. С.141-145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право