Доступ до публічної інформації як чинник формування інститутів громадянського суспільства в Україні

Автор(и)

  • Олександр Іванович Феєр аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету м. Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.39

Ключові слова:

публічна інформація, доступ до публічної інформації, інформаційне суспільство, інститути громадянського суспільства, суспільні відносини, регулювання інформаційної сфери, органи державної влади

Анотація

У статті розглянуто Закон України «Про доступ до публічної інформації» з точки зору формування інформаційного суспільства. Було визначено та аргументовано важливість і необхідність цього закону на нинішньому етапі розвитку України. Також проведено порівняння з попередніми нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини, які виникають в сфері інформаційного суспільства. На основі міжнародного та зарубіжного досвіду формування та становлення інститутів, властивих інформаційному суспільству, аналізу ситуації в Україні сформовано висновки та пропозиції щодо удосконалення правового регулювання формування інформаційного суспільства в Україні. У статті зроблено висновки про необхідність подальшого реформування органів державної влади щодо регулювання інформаційної сфери суспільних відносин в Україні.

        

Посилання

Memorandum for the Heads pf Executive Departments and Agencies / Електронний ресурс /. – URL: http://www.whitehouse.Gov/the_press_office/Memorandum-for-the-Heads-of-Executive-Departmentsand-Agencies-3-9-00/

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року // Відомості Верховної Ради України, 2011, №32.- ст. 314.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. -№ 30. – ст. 141.

Закон України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр#Text

Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року, Відомості Верховної Ради України, 1992. №48, с. 650.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Новицький А.М. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні: монографія. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – 444 с.

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» // М.В. Лациба, О.С. Хмара, В.В. Андрусів та ін. // Київ: Агенство «Україна», 2012. – 164 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право