Передумови реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності. Законодавчий аспект

Автор(и)

  • А.С. Ярусевич аспірантка кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства ННІ права Сумського державного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.41

Ключові слова:

реформування, концерн, державне підприємство, управління об’єктами державної власності, оборонно-промисловий комплекс

Анотація

У статті розглядаються передумови реформування підприємств оборонно-промислового комплексу у розрізі правового регулювання. Вивчено та проаналізовано нормативно-правові акти у сфері управління об’єктами державної власності та перетворення державних підприємств, стратегічні документи формування і реалізації політики Уряду. Досліджено, що після проголошення необхідності перетворення (корпоратизації) державних підприємств оборонно-промислового комплексу скасовано необхідність обґрунтування доцільності перетворення підприємства та очікуваних наслідків, скасовано Перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, а рішення про необхідність корпоратизації Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств його учасників затверджено протокольним рішенням на засіданні Уряду. Встановлено, що державою перед початком перетворення державних підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) здійснювалися заходи щодо суттєвого спрощення механізмів такого перетворення.

Посилання

Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності: Закон України від 13.07.2021 № 1630-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-20#n304 (дата звернення: 11.02.2022).

Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі: Закон України від 16.06.2011 № 3531-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3531-17 (дата звернення: 11.02.2022).

Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, План, Заходи від 27.05.2015 № 662-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-2015-%D1%80#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 20.06.2018 № 442-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави: Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 26 URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=90b5d0d0-0909-4ecf-a07b-72b1fdadbede&title=VitiagZProtokoluZasidanniaKabinetuMinistrivUkrainiVid18-12-2019-26 (дата звернення: 11.02.2022).

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 29.08.2012 № 802 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-2012-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158 і від 29 серпня 2012 р. № 802: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 761 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2015-%D0%BF#n10 (дата звернення: 11.02.2022).

Конституція України: Верховна Рада України; Конституція України, Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Про приватизацію державного і комунального майна: Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації": Закон України від 02.10.2019 № 145-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-20#n5 (дата звернення: 11.02.2022).

Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 № 185-V URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 11.02.2022).

Деякі питання Державного концерну «Укроборонпром» : Постанова Кабінету Міністрів України; Статут, Перелік від 31.08.2011 № 993 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2011-%D0%BF (дата звернення: 11.02.2022).

Про затвердження Порядку утворення державної холдингової компанії: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 22.08.2012 № 773 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/773-2012-%D0%BF#n12 (дата звернення: 11.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право