Деякі питання розгляду справ про адміністративні правопорушення (делікти) під час воєнного стану

Автор(и)

  • Н.В. Павловська кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.44

Ключові слова:

склад адміністративного правопорушення (делікту), суб’єкти адміністративного правопорушення (делікту), воєнний стан, провадження з адміністративних правопорушень (деліктів)

Анотація

У статті досліджується вивчення змісту та структури адміністративних правопорушень (деліктів) під час воєнного стану, уточняється їх теоретична та практична основа.

Розглядається детальний аналіз стадій провадження з адміністративних правопорушень (деліктів) під час воєнного стану, узагальнюються накопичені наукові відомості та емпірична база та пропонується на їх основі науково-практичні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення їх правового регулювання, усунення наявних прогалин та колізій, а також визначаються напрями їх подальшого розвитку.

Стверджується, що адміністративні правопорушення (делікти) під час воєнного стану є самостійним інститутом адміністративного права. Визначено види адміністративних стягнень, які застосовуються за вчинення адміністративних військових правопорушень.

Визначено, що особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

До військових адміністративних правопорушень (деліктів) належать: відмова від виконання законних вимог командира (начальника) ст. 17210 КУпАП; самовільне залишення військової частини або місця служби ст. 17211 КУпАП; необережне знищення або пошкодження військового майна ст. 17212 КУпАП; зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем ст. 17213 КУпАП; перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень ст. 17214 КУпАП; недбале ставлення до військової служби ст. 17215 КУпАП; бездіяльність військової влади ст. 17216 КУпАП; порушення правил несення бойового чергування ст. 17217 КУпАП; порушення правил несення прикордонної служби ст. 17218 КУпАП; порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення ст. 17219КУпАП; розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів ст. 17220 КУпАП.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Кодекс адміністративного судочинства Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини: поняття і види. Юридичний науковий електроний журнал, 2013. К. 2013. С.101-104.

Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 294.

Алексеев С.С. Философия права. М.: Изд. НОРМА, 1999. С. 77.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ law s/show/

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ law s/show/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право