Засада гуманізму кримінально-виконавчого права

Автор(и)

  • Д.О. Пилипенко кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1299-6178

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.46

Ключові слова:

засада гуманізму, загальні принципи, зацікавлені особи, багатосуб’єктна модель, комплекс заходів кримінального впливу

Анотація

В межах статті розглянуто зміст та сутність засади гуманізму в кримінально-виконавчому праві. Наголошено на виключному загальноправовому походженні цього принципу в межах галузевого права. Природність походження засади гуманізму відображається у позитивній складовій участі держави в реалізації вказаного принципу. Зосереджено увагу, що засада гуманізму невід’ємно пов’язана з іншими загальними принципами та має вирішальне значення в галузях права, які безпосередньо пов’язані з обмеженнями природних прав та інтересів осіб – це безумовно галузі права кримінального спрямування. В межах кримінально-виконавчого права засада гуманізму перш за все стосується дотримання прав та свобод осіб, які відбувають кримінальні покарання у закладах кримінально-виконавчої системи. Також слід зазначити, що сутність вчинених цими особами кримінально-правопорушень, а саме суспільна їх небезпека розширюють змістову складову принципу гуманізму на дотримання та врахування інтересів суспільства. В межах статті додатково наголошено на тому, що під час відбування кримінального покарання, засуджений повинен вживати заходів щодо відшкодування збитків спричинених потерпілому внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи цей аспект реалізація засади гуманізму також має враховувати й інтереси потерпілих осіб. Крім цього практичні реалії відбування кримінальних покарань у вигляді позбавлення волі свідчать, що засуджений також має вживати заходів щодо виконання судових рішень й в інших справах, враховуючи наявні виконавчі листи, які знаходяться за місцем відбування кримінального покарання. Таким чином засада гуманізму, яка реалізується в межах кримінально-виконавчого права, відображає собою дотримання інтересів достатньо широкого кола осіб. Враховуючи зазначену багатосуб’єктну модель сприйняття змісту засади гуманізму в межах кримінально-виконавчого права, доцільно в широкому сенсі сприймати комплекс заходів впливу, які можуть застосовуватись щодо засуджених. Ці заходи не мають обмежуватись заходами кримінально-правового впливу, а й враховувати примусові заходи пов’язані з виконанням засудженими інших зобов’язань за рішеннями компетентних органів.

Посилання

Коломиец Ю.О. Идея гуманизма в уголовном праве Украины. Держава та регіони. Серія : Право, 2017. № 4 (58). С. 54-59

Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія. Харків : Право, 2008. 240 с.

Жуков С.М. Гуманізм як феномен, як світоглядний принцип нової парадигми освіти; гуманістичне виховання, становлення підростаючої особистості. Педагогічна освіта : теорія і практика, 2011. Вип. 9. С. 39.

Донченко О.І. Гуманізм як принцип правотворчості: теоретико-правові засади. URL : http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30221/1/170-189.pdf

Шинкарук В.І. Філософський енциклопедичний словник. К. : Абрис, 2002. 742 с.

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.; Ірпінь, 2005. 1720 с.

Зайчук О.В. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні. К. : Юридична думка, 2007. 424 с.

Бараташвили Д.Т. Принципы официального юридического толкования: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ярославль, 2005. 181 c.

Прийма С.В. Принцип гуманізму тлумачення права. Журнал східноєвропейського права, 2018. № 58. С. 122-127

Рудник Т. В. Реалізація принципу гуманізму при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 22 с.

Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 440 с.

Пузирьов М.С. Реалізація принципу гуманізму виконання і відбування покарання в умовах ізоляції засуджених. Право і суспільство, 2012. № 6. С. 141-145

Уткин В.А. Курс лекций по УИП. Общая часть. Т. : Томск. госуд. ун-т, 1995. 94 с.

Олійник О. Принцип гуманізму в кримінальному праві України. Підприємництво, господарство і право, 2018. № 12. С. 286-289.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право