Актуальні питання кібергрумінгу в Україні

Автор(и)

  • В.В. Сенько викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1161-1950

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.48

Ключові слова:

дії сексуального характеру, розпусні дії, пропозиція зустрічі, домагання дитини, кібергрумінг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань кримінальної відповідальності за кібергрумінг. Досліджується новий склад кримінального правопорушення за ст. 156-1 – «Домагання дитини для сексуальних цілей». У статті зазначається, що кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи характеризуються високим рівнем латентності та потребують високого професіоналізму як від представників правоохоронних органів (з виявлення та реагування) так і від інших фахівців, які беруть участь у досудовому розслідуванні з метою притягнення до відповідальності осіб за вчинення кримінальних правопорушень пов’язаних з сексуальним насильством щодо дітей. При цьому діти є найбільш вразливою перед криміногенним впливом інтернет-групою, у зв'язку з чим хочу розглянути таке соціально-правове явище, як кібергрумінг. На основі проведеного дослідження дається визначення кібергрумінгу, аналізуються його цілі та фази, а також типи грумерів. Основною метою кібергрумінгу називаються протиправні, аморальні дії, що посягають на суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом. Виділяються та описуються такі типи грумерів, як «доглядач», «пристосовувач» і «гіперсексуальний». Фазами кібергрумінгу визначаються такі стадії розвитку взаємовідносин дитини та зловмисника: формування дружби та взаємовідносин, оцінка ризику, фаза ізолювання, інтимна фаза. На тлі згубних наслідків кібергрумінгу, який в Україні на даний час знаходиться у правовому полі, перед державою та суспільством постає завдання створення безпечних умов для дітей та підлітків при користуванні мережею Інтернет. У статті робиться висновок про те, що кримінально-правова охорона дітей та підлітків від сексуальної експлуатації в кіберпросторі з урахуванням кримінологічної ситуації в країні потребує посиленої уваги.

Посилання

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 03.05.2022).

Про судову практику у справах про кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08 (дата звернення: 03.05.2022).

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: ратифікована Законом України No 4988-VI від 20.06.2012 р. Офіційний вісник України. 2012. № 52. Стор. 364. Ст. 3817.

Орловський Б. М., Осадча І. А. Актуальні питання законодавчого врегулювання кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості особи. Правова держава. 2021. № 43. С. 143–150.

Taylor & Francis Online // Journal Deviant Behavior. 2017. Vol. 38. URL: https://www.tandfonline.com/toc/udbh20/38/7?nav=tocList (дата звернення: 03.04.2022).

Craven Samantha, Sarah Brown, Elizabeth Gilchrist. Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations // Journal of Sexual Aggression. 2006. No 12 (3): Р. 287–299.

Conte Jon R., Steven Wolf, Tim Smith. What Sexual Offenders Tell Us About Prevention Strategies // Child Abuse & Neglect. 1989. No 13 (2). Р. 293–301.

ChildSafeNet: Safer internet for children and young people. URL: https://www.childsafenet.org/our-vision (дата звернення: 15.04.2022).

Whittle Helen C., Catherine E. Hamilton-Giachritsis, Anthony R. Beech. A Comparison of Victim and Offender Perspectives of Grooming and Sexual Abuse // Deviant Behavior. 2015. No 36(7). Р. 539–564.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право