До питання кримінальної відповідальності за домашнє насильство

Автор(и)

  • В.М. Панькевич доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0298-0033
  • Т.І. Сухоребра завідувач кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2918-4574

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.51

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, кримінальне покарання, насильство, сім’я, кримінально-правова кваліфікація

Анотація

У статті проводиться аналіз норми кримінального законодавства України у сфері кримінально-правової протидії домашньому насильству. Визначено, що кримінальну відповідальність за домашнє насильство закріплено у ст.126-1 Розділу ІІ Особливої частини «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи» КК України.

    Зроблено висновок про те, що предметом суспільних відносин, які забезпечують життя, фізичну недоторканність та здоров'я особи, є група «природних» прав людини на життя, фізичну недоторканність та здоров'я. Зазначений висновок демонструє невідповідність назви розділу ІІ Особливої частини КК України групі суспільних відносин, які поставлені у ній під кримінально-правову охорону, щодо закріплення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Тому робиться висновок про доцільність розміщення кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за домашнє насильство, в окремому додатково створеному розділі Особливої частини КК України, разом з іншими кримінальними правопорушеннями, які посягають на сімейні правовідносини, зокрема ст. ст. 150-1, 151-2, 164-169 КК України.

Відзначено, що за сукупністю кримінальних правопорушень слід кваліфікувати домашнє насильство, пов'язане з катуванням (ст.127 КК України), кваліфікованим видом нанесення побоїв і мордувань (ч.2 ст. 126 КК України), кваліфікованим видом погрози вбивством (ч.2 ст.129 КК України), умисним нанесенням середньої тяжкості та тяжких тілесних ушкоджень, доведенням до самогубства (ст.ст.120-122 КК України) та умисним вбивством (ст. 115 КК України). При цьому, завдання при домашньому насильстві умисних легких тілесних ушкоджень (ст.125 КК України), а також основний склад побоїв і мордувань (ч.1 ст.126 КК України) та основний склад погрози вбивством (ч.1 ст.129 КК України) кваліфікації за сукупністю не вимагає.

Зауважується, що одними з недоліків законодавчої дефініції домашнього насильства є ознака систематичності, тлумачення якої залишено на розсуд правозастосовної практики. Крім того, законодавцем не розкрито конкретні способи видів домашнього насильства, а сам склад правопорушення, будучи матеріальним, містить наслідки, сутність яких встановити дуже складно. До недоліків законодавчої конструкції ст.126-1 КК України авторами також віднесено відсутність кваліфікованих та особливо кваліфікованих ознак домашнього насильства, що не дозволяє ефективно диференціювати застосування кримінально-правових засобів, реалізуючи право суддівської дискреції.

Посилання

Якимова С.В. Лесяк Н.І. Домашнє насильство як вид кримінального правопорушення за законодавством України. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 3. С. 192–194.

Конституція України : Основний Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 07.05.2022).

Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-III від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131.

Біловол О. Проблемні аспекти визначення основного безпосереднього об’єкта складу злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України. Підприємство, господарство і право. 2020. № 5. С.227–234.

Іващенко В.О. Домашнє насильство: аналіз складу злочину. Матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу: «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення». 22 березня 2019р. [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С.200-203.

Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за домашнє на сильство: актуальні питання теорії та практики. Форум Права. 2019. №55(2). С. 6–14.

Бондаренко О.С. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство в Україні. Правові горизонти. 2019. С.102-107.

Мінка Т.П. Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Национальный юридический журнал: теория и практика. Кишенев. 2019. №1. С.98-101.

Проєкт Кримінального кодексу України, підготовлений Рабочою групою з питань розвитку кримінального права станом на 12.12.2021р. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code (дата звернення: 07.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право