Характеристика не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, створених в умовах збройної агресії

Автор(и)

  • Р.В. Осуховський старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7810-7244

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.55

Ключові слова:

незаконне збройне формування, тимчасово окупована територія, військова агресія, оперативно-розшукова характеристика, особа злочинця, слідова картина

Анотація

У статті досліджуються не передбачені законом воєнізовані або збройні формування, що діють під контролем Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та особливості оперативно-розшукової характеристики кримінальних правопорушень, що ними вчиняються.

За допомогою діалектичного, соціологічного та статистичного методів визначено передумови виникнення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань, мотив та мета їх створення, способи та обставини вчинення кримінального правопорушення, об’єкти слідової картини.

За результатами проведення дослідження встановлено, що вищезазначені злочинні угруповання майже повністю складаються з місцевих мешканців, які у зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією, під впливом пропаганди вступають до злочинних формувань та стають інструментом гібридної війни РФ, яка таким чином маскує військове вторгнення в Україну.

Визначальною особливістю характеристики досліджуваних формувань, які діють на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, визнано мету їх створення – дестабілізація ситуації в Україні для зміни євроатлантичного курсу, поглинання Російською Федерацією та знищення України як незалежної держави.

З використанням методу моделювання вироблені пропозиції до Кримінального Кодексу України в частині додаткової кваліфікації за участь у не передбачених законом воєнізованих та збройних формуваннях, які діють під контролем Російської Федерації, а також до Кримінального процесуального Кодексу України, з метою осучаснення проведення допиту.

Посилання

Шендрик В. В., Сафронов С. О., Крєпаков І. О., Жилін Є. В. Боротьба з порнографією: криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти: навч. посіб. Харків, 2010. 261 с.

Василинчук В. І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері: монографія. Київ: Кандиба А. М., 2013. 396 с.

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Инфра-М-НОРМА, 2001. 240 с.

Пчолкін В. Д. Розкриття злочинів у харчовій промисловості: монографія. Одеса: ОЮІ НУВС, 2005. 376 с.

Черняк А. М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 43. С. 74–82.

Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 192 с.

Статистика. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.

Колянда В. В., Дробаха Г. А., Неклонський І. М. Оцінка типового складу, структури та тактики дій незаконного збройного формування у межах спеціальної операції з його знешкодження за участю Національної гвардії України. Честь і закон. 2017. № 1 (60). С. 46–56.

Кузьо Т. Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет / пер. з англ. А. Павлишина. Київ: Дух і літера, 2018. 560 с.

Радковець Ю. Гібридна війна Росії на Балканах: провал українського сценарію в Чорногорії. Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «БОРИСФЕН ІНТЕЛ». URL: https://bintel.org.ua/nash_archiv/arxiv-regioni/arxiv-yevropa/arxiv-insha-yevropa/11-05-montenegro.

Вирок Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 8 груд. 2015 р. Провадження № 1-кп/235/757/15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/54105385.

Вознюк А. А. Актуальні проблеми кримінально-правового впливу на учасників не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 2. С. 40–49.

Дударець Р. М. Розслідування створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2020. 269 с.

Судова статистика. Судова влада України. URL:https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/.

Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения. М.: Наука, 1991. 382 с.

Із війни проти України повернувся Євген Листопад. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7FXf93nQ-ng.

Самотуга А. В. Організована злочинність і сепаратизм. Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 28 жовт. 2016 р.). Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С. 89–93.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Вирок Дружківського міськрайонного суду Донецької області від 14 січ. 2019 р. Провадження № 1-кп/229/239/2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79151880.

Ухвала Великоновосілківського районного суду Донецької області від 25 січ. 2019 р. Провадження № 1-кп/220/44/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79401166.

Примусова мобілізація громадян України на тимчасово окупованій території Луганщини – прокуратура розпочала кримінальне провадження. Луганська обласна прокуратура. URL: https://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=282191.

Вирок Жовтневого районного суду Донецької області від 2 квіт. 2018 р. Провадження № 1-кп/263/320/2018. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73150410.

Вирок Жовтневого районного суду Донецької області від 9 лют. 2018 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. Провадження № 1-кп/263/323/2018. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72110288.

Вирок Дружківського міського суду Донецької області від 24 січ. 2020 р. Провадження № 1-кп/229/111/2020. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87130567.

Врегулювання збройного конфлікту всередині держави, типологія збройних конфліктів, угруповання НГУ, інформаційно-психологічна безпека: звіт про НДР / кер. О. В. Лавніченко. Xарків, 2016. 71 с.

Гарбар О., Конопкін А., Кореньков О., Мовчан С. Збройний конфлікт в Україні: військова підтримка незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку Російської Федерації / за ред. О. Павліченка, О. Мартиненка. Київ, 2018. 40 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Як отримати електронний підпис від ДП «Дія»? URL: https://paperless.diia.gov.ua/instruction/yak-otrimati-elektronnii-pidpis-vid-dp-diya.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність