Порушення міжнародно-правових зобов’язань Організацією Об’єднаних Націй у контексті здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України

Автор(и)

  • Я.М. Жукорська кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародного права та міграційної політики Західноукраїнського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7797-5207

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.61

Ключові слова:

Рада Безпеки, відповідальність, бездіяльність, міжнародна організація, загроза миру, принцип незастосування сили та погрози силою, відповідальність за захист

Анотація

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала пряму збройну агресію проти України. РФ є державою-членом Організації Об’єднаних Націй, а також постійним членом Ради Безпеки ООН.

У статті автор робить спробу встановити наявність порушення міжнародно-правових зобов’язань ООН як міжнародної організації, ціллю створення якої є підтримання міжнародного миру та безпеки. Автор аналізує поняття порушення міжнародно-правових зобов’язань міжнародною організацією, ґрунтуючись на коментарях до Статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, схвалені Генеральною Асамблеєю ООН у 2001 році, та Статтях про відповідальність міжнародних організацій, схвалених у 2011. А потім розглядає зобов’язання ООН за Статутом щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.

Зазначає, що РБ у ситуації з агресією РФ не виконує своїх функцій щодо визначення будь-якої загрози миру, порушення миру чи акту агресії й не робить рекомендацій та не приймає рішень, що можна кваліфікувати, як бездіяльність, адже саме на неї держави покладають відповідальність щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.

Фактично, зобов’язання ООН перед державами-членами за Статутом можна вважати лише мінімальним стандартом щодо підтримки міжнародного миру та безпеки. Особливо якщо враховувати розвиток концепції відповідальності щодо захисту.

Якщо йти шляхом співставлення фактичної поведінки суб’єкта з поведінкою, що вимагається за Статутом, ООН здійснює бездіяльність у ситуації зі збройною агресією в Україні, не застосовуючи жодних «ефективних колективних заходів для попередження та усунення загрози миру й придушення актів агресії», як зазначається в п.1 ст.1 Статуту ООН, або по крайній мірі не вживає необхідних заходів due diligence.

Фактична бездіяльність ООН при захисті принципів міжнародного права, в першу чергу принципу незастосування сили та погрози силою, говорить про втрату її авторитетності та впливу. Збройна агресія РФ створила кризу в ООН чи точніше кризу її ефективності, що дає всі підстави поставити під сумнів потребу існування міжнародної організації, яка не може забезпечити основної мети її створення.

Посилання

Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations: Advisory Opinion of 11 April 1949. I. C. J. Reports. 1949. P. 174–220.

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т. За ред. В.В. Мицика. Т.1.: Основи теорії. Харків: Право. 2019. 416 c.

Ежегодник Комиссии международного права. 1970 г. Т. II. A/8010/ Rev.1. C. 357-358

Responsibility of International Organizations with commentaries. A/CN.4/640. URL: ttps://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_640.pdf&lang=EFSX (дата звернення 26.05.2022)

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/64 (дата звернення 26.05.2022)

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments (дата звернення 26.05.2022)

Gabčíkovo-Nagymaros Project. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/92 (дата звернення 26.05.2022)

Доклад Комиссии международного права. Пятдесят третья сессия. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата звернення 26.05.2022)

Ежегодник Комиссии международного права. URL: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/russian/ilc_2001_v2_p2.pdf (дата звернення 26.05.2022)

Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят третьей сессии. URL: https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2011/english/chp5.pdf&lang=EFSRAC (дата звернення 26.05.2022)

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001 года. Ответственность государств за международно-противоправные деяния. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата звернення 26.05.2022)

Rainbow Warrior Case https://web.archive.org/web/20091229222010/http://www.iilj.org/courses/documents/RainbowWarrior.pdf (дата звернення 26.05.2022)

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001 года. Ответственность государств за международно-противоправные деяния. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата звернення 26.05.2022)

Там само (там само) (там само)

Oil Platforms. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/90 (дата звернення 26.05.2022)

Responsibility of international organizations URL: https://legal.un.org/ilc/reports/2005/ (дата звернення 26.05.2022).

Judgment of the Court of 2 March 1994 European Parliament v Council of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0316 (дата звернення 26.05.2022)

Report on the work of the sixty-first session (2009) Responsibility of international organizations. С. 48. URL: https://legal.un.org/ilc/reports/2009/russian/chp4.pdf (дата звернення 26.05.2022)

Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (дата звернення 26.05.2022)

ES-11/1. Aggression against Ukraine URL: https://en.wikisource.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_resolution_ES-11/1 (дата звернення 26.05.2022)

ES 11/2 Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine : resolution / adopted by the General Assembly URL: https://digitallibrary.un.org/record/3966630?ln=en (дата звернення 26.05.2022)

ES 11/3 Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council : resolution / adopted by the General Assembly URL: https://digitallibrary.un.org/record/3967950?ln=en (дата звернення 26.05.2022)

Maintenance of peace and security of Ukraine URL: https://media.un.org/en/asset/k1z/k1zhrg89ul (дата звернення 26.05.2022)

Резолюция ГА ООН 60/1. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e56#Text (дата звернення 26.05.2022)

A/HRC/RES/33/19. URL: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2F33%2F19&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False (дата звернення 26.05.2022)

A/70/741–S/2016/71. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/042/34/PDF/N1604234.pdf?OpenElement (дата звернення 26.05.2022)

Симонович И. Ответственность по защите. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21872 (дата звернення 26.05.2022)

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т. За ред. В.В. Мицика. Т.1.: Основи теорії. Харків: Право. 2019. 416 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право