Статут Будви – маловідома пам’ятка міського права середньовічної Європи

Автор(и)

  • О.А. Гавриленко професор кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна доктор юридичних наук, професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5554-4919

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.1

Ключові слова:

середньовіччя, Чорногорія, Будва, Венеційська республіка, пам’ятка права, джерело права, кодифікація, статут, муніципальне право, адміністративне право, цивільне право, кримінальне право, судочинство

Анотація

Статтю присвячено висвітленню джерел кодифікації та аналізу змісту Статуту Будви – міста, розташованого на березі Адріатичного моря.  Наголошено, що цей Статут було створено під помітним впливом венеціанського права. Саме тому за своїм змістом він доволі схожий на статути інших чорногорських міст, що входили до складу Стато да Мар – одного з володінь Венеціанської Республіки, насамперед розташованого неподалік міста Котор. Певні подібності будванського Статуту можна виявити й порівнюючи його зі статутами міст, підпорядкованих середньовічній Генуезькій республіці, зокрема тих, що розташовувалися на території сучасної України.

Показано, що текст Статуту, у тому вигляді, як він дійшов до нашого часу, був записаний за доби правління сербського короля Стефана Уроша IV Душана у XIV столітті. Так само, як і інші статути середньовічних міст на південному узбережжі Адріатики, найдавніший варіант Статуту Будви було записано середньовічною латиною. Цей оригінал до нашого часу не зберігся, але його було використано під час перекладу на італійську мову в ХV столітті, після того, як Будва перейшла під владу Венеції (з 1442 р.). З цього італійського перекладу було зроблено кілька транскриптів. З них до нашого часу збереглося шість.

Зауважено, що Статут Будви являв собою комплексний кодифікаційний акт, який був результатом тривалої роботи і являв собою збірку норм державного, адміністративного, цивільного, кримінального та процесуального права. Його появі передувала тривала робота з систематизації та узагальнення норм звичаєвого права, норм статутів, виданих органами міської влади та органами держав, до складу яких входили міські землі в  той чи інший період, зокрема норм венеціанського права, норм  канонічного права та врахування судової практики. Помітно, що в ході кодифікації Статуту Будви широко використовувалися правові звичаї, а також попередні норми права, що походили від органів міського управління (самоврядування). Джерелознавча критика Статуту надає можливість дійти висновку, що з часом право Будви помітно ускладнюється та набуває все більш виразних специфічних ознак, притаманних місцевому правовому ладу.

Посилання

Фрейденберг М.М. Городская община X–XI вв. в Далмации и ее античный аналог. Études balkaniques. Akademie Bulgare des sciences. Institut d'études balkaniques. Sofia, 1977. № 2. P. 114–125.

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : ок. 50 000 слов. 3-е изд., испр. Москва: Рус. яз., 1986. 840 с.

Шаферова Л.А. Горожане средневековой Будвы (социально-психологический аспект) Воронежский исторический сборник. 1999. Вып. 14. С. 87–101.

Фрейденберг М. М., Чернышов А. В. Города-коммуны далматинского побережья (VII – середина XIII в.). Раннефеодальные государства на Балканах VI–XII вв. / отв. ред. Г.Г. Литаврин. Москва: Наука, 1985. 364 с.

Чиркович С.М. История сербов. Москва: Весь мир, 2009. URL: https://inslav.ru/publication/chirkovich-s-m-istoriya-serbov-m-2009

Маковський С. О. Кампоформійський мирний договір 1797. Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. Т. 1 / Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ: Знання України, 2004. С. 619.

Bujuklić Ž. Pravno uređenje srednjovekovne budvanske komune. Budva 1988. 299 s.

Bogojevic-Glusćevic N. Concluding of the legal affairs in medieval Eastern Adriatic towns. Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo. 2021. Vol. III. S. 361-374. URL: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-R-2021-B0206702080

Milović Karić G., Milović Đ. Tragovi zdravstvene kulture u srednjovjekovnome Budvanskom Statutu. Acta medico-historica Adriatica. 2010. Vol. 8. № 2. S. 261-266. URL: http://www.amha-journal.com/index.php/AMHA/article/view/343

Синдик И. Однос града Будве према владарима из династије Немањића. Историски часопис. 1957. № 7. С. 23–36. URL: https://books.google.com.ua/books?id=P-t6CgAAQBAJ&pg=PA23&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Серегин А.В. Средневековая форма правления, государственно-правовой режим земель средневековой Зеты, Хумма, г. Каствы, г. Будвы и общины Вепринской во второй половине XIV–XV вв. История государства и права. 2019. № 3. С. 27–32.

Љубић Ш. Statuta el leges civitatis Buduae, civitatis Scadronae, et civitatis insulae Lesinae. Monumenta historico iuridica Slavorum meridionalium. Pars I. Vol. 3. Загреб, 1882-1883. 618 s. URL: https://ru.scribd.com/doc/172004029/%C5%A0ime-Ljubi%C4%87-Statuta-et-legis-civitatis-Buduae-civitatis-Scradonae-et-civitatis-et-insulae-Lesinae-Mi%C4%87e-Gamulin

Luketić M. Srednjovjekovni statut grada Budve. Budva: Skupština opštine Budva, 1970. 117 s.

Средњовјековни статут Будве / прев. и предговор Н. Вучковић; прир. М. Лукетић, Ж. Бујуклић. Будва: Историјски архив, 1988. 256 с.

Statut grada Kotora. II: Prevod originala iz 1616 godine sa naučnim aparatom / prevodioci J. Antonović, A. Mažibradić, S. Pejović, J. Katelan, A. Milić, M. Vukasović, L. Blehova Čelebić, G. Mušura. Kotor, 2009. [Електронний ресурс. CD].

Гавриленко О.А. Статут генуезьких колоній на Чорному морі 1449 р. – пам’ятка середньовічного італійського права на українських теренах. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». Вип. 27. 2019. С. 18–24.

Гавриленко О.А. Судова система кримських колоній Генуї (друга половина ХІІІ – середина ХV ст.). Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2011. № 945. С. 49–53.

Гавриленко О.А. Основні риси цивільного процесу в північнопричорноморських колоніях Генуї (друга половина ХІІІ – третя чверть ХV ст.). Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Юридические науки». Т. 24 (63). 2011. № 2. С. 17–22.

Гавриленко О.А., Сівальньов О.М., Цибулькін В.В. Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір. Харків: Точка, 2017. 260 с.

Кузь А. І. Статут Кафи 1290 р. як джерело з ранньої історії генуезьких торговельних колоній у Криму. Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2011. № 2 (4). С. 14–19.

Luketić М. Културна баштина I: Избор. Будва: Народна библиотека Будве; Паштровски алманах; Штампар Макарије, 2019. 551 с.

Гавриленко О.А. Історія держави і права України: стародавня доба. Харків: ХНУВС, 2011. 63 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень