Конституційно-правовий статус військових капеланів в Україні

Автор(и)

  • О.В. Каплій кандидат юридичних наук, доцент (б.в.з.) кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3737-4781

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.5

Ключові слова:

свобода світогляду та віросповідання, військово-релігійні відносини, Служба військового капеланства, духовно-релігійні потреби, військово-капеланська діяльність, воєнний стан, богослужіння, релігійні обряди

Анотація

Реалії сучасної України обумовлені запереченням і переоцінкою цінностей, що дісталися в спадок від радянського минулого, пошуком нових демократичних способів збереження і трансляції культурного досвіду, пов’язаних з занепадом попередніх і одночасним виникненням інших, нових європейських соціокультурних структур. Соціокультурна діяльність соціальних суб’єктів щодо створення цієї нової системи культурних цінностей відбувається на тлі складних і суперечливих зовнішньо- і внутріполітичних процесів в умовах широкомасштабної війни в результатиі військової агресії російської федерації 24 лютого 2022 р., і як наслідок докорінних змін державно-церковних відносин.

Актуальність теми зумовлена тим, що одним із ключових питань військово-релігійних відносин в Україні є введення в Збройних Силах України (далі – ЗСУ) інституту військового духовенства. Зважаючи на високий рівень релігійності населення в Україні загалом і зокрема в ЗСУ, актуалізується необхідність наявності військових священників в армії для забезпечення задоволення релігійних потреб військовослужбовців. Для досягнення вказаної мети в статті досліджено понятійно-категорійний апарат та з’ясувано поняття свободи світогляду та віросповідання, визначено функціональні обов`язки військового капеланства в Україні та охарактеризовано стан формування нормативної бази щодо діяльності військових капеланів в умовах воєнного стану та розроблено пропозиції щодо її удосконалення.

Посилання

Владиченко Л. Досвід впровадження військового капеланства у Збройні Сили України. URL: https://risu.ua/dosvid-vprovadzhennyaviyskovogo-kapelanstva-u-zbroyni-sili-ukrajini_n81624.

Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення: монографія. Х.: Право, 2009. 186 с.

Зелінський А. Статус військовослужбовця дозволяє капелану бути поруч із тими, кому він служить. URL:https://hromadske.radio/podcasts/viyna-informatsiynyy-marafon/status-viys-kovosluzhbovtsia-dozvoliaie-kapelanu-buty-poruch-iz-tymy-komu-vin-sluzhyt-zelins-kyy.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#Text.

Конфесійна структура населення України і створення православної церкви України: травень 2019 р. URL: http://www.kiis.com.ua/? lang=ukr&cat=reports&id=862&page=1&t=9.

Короткий Т., Маєвський В. Об'єднатися заради гуманності: досвід викладання міжнародного гуманітарного права військовим капеланам URL: https://blogs.icrc.org/religion-humanitarianprinciples/wp-content/uploads/sites/114/2021/07/United-in-the-Name-of-Humanity-Ukrainian.pdf.

Назарчук І. Продовжується ознайомлення військових капеланів із міжнародним гуманітарним правом URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/prodovzhuetsya-oznayomlennya-viyskovih-kapelaniv-iz-mizhnarodnim-gumanitarnim-pravom.html.

Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України: затверджено Наказом Міністерства оборони України від 14.12.2016 р. № 685. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17#Text.

Про внесення зміни до розділу IV "Прикінцеві положення" Закону України "Про Службу військового капеланства" щодо дати набрання чинності: Закон України від 15.03.2022 р. № 2131-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2131-%D0%86%D0%A5#Text.

Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців: наказ Міністерства оборони України від 12.04.2022 р. № 107. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0420-22#Text.

Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу: наказ Міністерства оборони України від 06.04.2022 р. № 103. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0400-22#Text.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. № 987-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text.

Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі: розпорядження КМУ від 2 липня 2014 р. № 677-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/247489978.

Про Службу військового капеланства: Закон України від 30.11.2021. № 1915-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1915-20#Text.

Рабінович П. М. Коментар ст. 35 Конституції України // Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2011. 1128 с.

Eric David. Principes de droit des conflits armes. Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 533; Жан-Люк Шопар. Распространение знаний о нормах гуманитарного права и сотрудничество с национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в сфере предотвращения конфликтов. IRRC No. 306 июнь 1995. https://international-review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperationnational-red-cross-and-red-crescent.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право