Транскордонні банкрутства в Україні: організаційно-правові питання

Автор(и)

  • В.В. Панченко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9348-4547

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.10

Ключові слова:

транскордонні банкрутства, Кодекс України з процедур банкрутства, законодавство у сфері неплатоспроможності, Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність, провадження у справах про банкрутство, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства, визнання іноземної процедури банкрутства, судова практика

Анотація

У статті проводиться науково-практичне дослідження організаційно-правових питань щодо транскордонних банкрутств, що є однією зі сфер регулювання міжнародних приватних відносин. Проаналізовано чинне законодавство України у сфері процедур з банкрутства, зокрема, провадження у справах про банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства, та міжнародні документи у сфері транскордонної неплатоспроможності. Виявлено відсутність правової визначеності у Кодексі України з процедур банкрутства категорії «транскордонний», процесуальних прав сторін у процедурі банкрутства за участю іноземного елемента, організаційно-правового алгоритму під час провадження у справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства, процедурних аспектів надання судової допомоги керуючому іноземною процедурою банкрутства. Зазначено практичну неефективність реалізації правових механізмів процедур транскордонних банкрутств в Україні, що перешкоджають належному розв'язанню проблемних питань в цій сфері. Визначено необхідність побудови організаційно-правових алгоритмів процедури банкрутства за участю іноземного елемента в Україні задля оптимізації спрощеної та водночас ефективної реалізації прав та досягнення фінансових інтересів учасників відносин процедур транскордонних банкрутств. Надано рекомендації нормативного закріплення організаційно-правових аспектів щодо транскордонних банкрутств на підставі визнаних світових принципів, відображених у спеціальних міжнародних документах з урахуванням постійної зміни нормативних вимог з обов'язковим зіставленням між ними та оновленими положеннями Типового закону ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність від 30 травня 1997 року й міжнародною судовою практикою, що забезпечить практичне втілення та реалізацію логічно-сформованих процедурних алгоритмів врегулювання неплатоспроможності суб’єктів в межах зазначеної сфери в Україні.

Посилання

Бірюков О. М. Розгляд транскордонних справ про банкрутство в Україні: складнощі та перспективи. Юридична Україна. 2017. № 11-12. С. 63-72.

Богачова Л. Л. Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика). Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_74 (дата звернення: 17.10.2021).

Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18 жовтня 2018 р. № 2597-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 17.07.2022).

Попович К. Судочинство у справах щодо транскордонної неплатоспроможності: актуальні проблеми та перспективи застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства: Збірка наукових статей та судової практики Верховного Суду. Алерта, 2021. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/38671/1/%d0%9a.%20%d0%9f%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%2c%20%d0%a1%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d1%83%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%85%20%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be%20%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96.pdf (дата звернення: 17.07.2022).

Постанова Вищого Господарського Суду України від 30 червня 2015 року у справі № 914/207/15. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/46349674 (дата звернення: 17.07.2022).

Постанова Львівського Апеляційного Господарського чуду України від 15 квітня 2015 року у справі № 914/207/15. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/46349674 (дата звернення: 17.07.2022).

Постанова Північного Апеляційного Господарського суду від 15 лютого 2021 року у справі № 910/5107/20. URL: https://vkursi.pro/vsudi/decision/94389582 (дата звернення: 17.07.2022).

Справа «Руїз Торіха проти Іспанії»: Рішення ЄСПЛ. URL: https://taxlink.ua/ua/court/sprava-ruis-toriha-proti-ispanii/ (дата звернення: 17.10.2021).

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність: міжнародний документ від 30 травня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_877#Text (дата звернення: 17.07.2022).

Ухвала Господарського суду Львівської області від 26 січня 2015 року у справі № 914/207/15. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/46349674 (дата звернення: 17.07.2022).

Ухвала Господарського суду м. Києва від 25 листопада 2020 року у справі № 910/5107/20. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/93154516/ (дата звернення: 17.07.2022).

Яновицька А. Проблемні питання транскордонного банкрутства у Кодексі України з процедур банкрутства. Актуальні проблеми процедур банкрутства в Україні та міжнародний досвід врегулювання неплатоспроможності: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 2019. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16664/Yanovytska_Problemni_pytannia_transkordonnoho_bankrutstva_u_kodeksi_Ukrainy_z_protsedur_bankrutstva.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 17.07.2022).

Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems. – The World Bank, 2011 (Revised). – 22 p. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35506 (дата звернення: 17.07.2022).

Regulation (EU) 2015/848 of the EuropeanParliament and of the council of 20 May 2015 on insolvency proceedings. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848 (дата звернення: 17.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право