Щодо питання удосконалення законодавчого регулювання недобросовісної реклами лікарських засобів

Автор(и)

  • В. Іванова студентка 5 курсу 1 групи господарсько-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Т. Швидка доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6152-2705

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.12

Ключові слова:

недобросовісна конкуренція, реклама лікарських засобів, лікарські засоби, конкуренція, захист від недобросовісної конкуренції

Анотація

В статті розглянуто питання недобросовісної конкуренції в сфері реклами лікарських засобів в Україні. Доведено актуальність обраної тематики, яка заснована не лише на проблемі доступності та розповсюдженності різноманітних лікарських засобів, а й обумовлена появою та поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, що створило попит на певну категорію лікарських засобів, продаж яких, в свою чергу, все частіше відбувається з порушенням правил добросовісної конкуренції. Охарактеризовано нормативну регламентацію та проаналізовано окремі положення чинного законодавства, що стосуються недобросовісної конкуренції. Зокрема, визначено поняття недобросовісної конкуренції, що становить собою будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Проаналізовано роль Антимонопольного комітету у сприянні вирішенню проблеми недобросовісної конкуренції через створення останнім рекомендаційних роз’яснень та проведенням моніторингу за здійсненням державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання добросовісної конкуренції у сфері реклами лікарських засобів, медичних послуг. Окрему увагу присвячено дослідженню практичних проблем, що виникають у сфері реклами лікарських засобів в Україні. Зазначено, що такі дії, як: акцентування на непідтвердженій швидкій дії, перебільшення властивостей лікарського засобу, зазначення невизначених і неконкретних характеристик якості лікарського засобу та його ціни є порушеннями та становлять собою неправомірне поширення в рекламі інформації. Проаналізовано судову практику України з вирішення спорів з питань недобросовісної конкуренції у сфері реклами лікарських засобів. Визначено, що суди не завжди погоджуються з рішеннями Антимонопольного комітету та визнають недійсним  рішення Антимонопольного комітету України, оскільки в частині випадків неможливо встановити порушення через абстрактний текст реклами без зазначення конкретних фактів. Частина обставин по справі залишається недоведеною і не підтвердженою належними і допустимими доказами. Запропоновано практичні рекомендації щодо вирішення проблеми у сфері недобросовісної конкуренції лікарських засобів. Серед яких: стандартизація реклами медичних препаратів, створення дієвого механізму контролю за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та відповідальності за його порушення, жорсткий контроль за змістом реклами лікарських засобів, який передбачає повне виключення використання тексту з подвійним змістом, абстрактними формулюваннями, введенням в оману споживача, використанням не підтверджених статистичних даних і т. п.

Посилання

Звіт за результатами дослідження з виявлення та припинення

недобросовісних практик в сфері реклами лікарських засобів, біологічноактивних добавок, лікувальних процедур, антисептичних та дезінфекційних засобів. 2020. 50 с. URL: https://amcu.gov.ua.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відом. Верхов. Ради України.1996. No 30. Ст. 141.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР. Відом. Верхов. Ради України.1996. № 36. Ст.164.

Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР. Відом. Верхов. Ради України.1996. № 39. Ст. 181.

Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 123/96-ВР. Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 22. Ст. 86.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#top.

Щодо застосування положень статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» стосовно реклами лікарських засобів:рекомендаційні роз’яснення Антимонопольного комітету України № 13-рр від 16 березня 2021. URL: https://amcu.gov.ua.

Постанова Північного апеляційного господарського суду від 21.04.2021 по справі № 910/13056/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96567578.

Постанова Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2021 по справі № 910/2398/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102101919.

Карташова К. Недобросовісна конкуренція у сфері реклами лікарських засобів. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA015061.

Указ Президента України № 369/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". URL: https://www.president.gov.ua/documents/3692021-39713.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право