Екстраординарний перегляд судових рішень у правових системах цивільного права

Автор(и)

  • К.М. Пільков кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції НДІППіП ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8931-0413

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.14

Ключові слова:

баланс публічних і приватних інтересів, остаточність судового рішення, правова визначеність, res judicata

Анотація

Стаття присвячена проблемі розмежування засобів звичайного та екстраординарного перегляду судових рішень, яка є актуальною з огляду на універсально визнану цінність остаточності судового рішення та недопустимість безпідставного втручання у неї.

У статті на прикладах окремих країн, правові системи яких належать до континентальної правової традиції, продемонстровано, які підстави для втручання в остаточне судове рішення визнаються достатніми, а також які характеристики дозволяють об'єднати ці підстав у певні групи. Виявлено, що у найбільш загальних рисах підставами для екстраординарного перегляду є процесуальні порушення, які істотним чином обмежили сторону у здійсненні права бути почутою; порушення у сфері доказування внаслідок неправомірних дій інших учасників розгляду, зокрема внаслідок подання сфальсифікованих доказів; процесуальні порушення, пов’язані зі складом суду.

Стаття відмежовує засоби екстраординарного перегляду, які мають наслідком втручання у res judicata, і такі, що не втручаються у нього, а мають на меті перегляд для забезпечення розвитку права. При цьому звертається увага та те, що для випадків, коли втручання у res judicata має місце, помилки у питаннях права, зокрема неправильне застосування матеріального права, як правило, виключається з переліку підстав для екстраординарного перегляду.

Окремо у статті приділено увагу допустимості ініціювання екстраординарного перегляду суб’єктами, які не учасниками справа. З посиланням на практику Європейського суду з прав людини автор доходить висновку, що екстраординарний перегляд, який не призводить до втручання у res judicata, може бути ініційований такими суб’єктами, які переслідують публічний інтерес у розвитку права з метою досягнення єдності у тлумаченні правових норм. Стосовно випадків, коли внаслідок перегляду має місце втручання у res judicata, європейське процесуальне законодавство еволюціонує у напрямку усунення цих засобів як таких, що порушують право на справедливий суд.

Посилання

Arenhart S. C. The Brazilian Collective Redress System. Transformation of Civil Justice, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. A. Uzelac and C. H. van Rhee (eds.). 2018. Vol. 70. P. 229-247. DOI: 10.1007/978-3-319-97358-6_13.

Brumarescu v. Romania, App. no. 28342/95, ECtHR GC, judgment of 28 October 1999. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58337 (дата звернення: 17.07.2022).

Cadiet L. Introduction to French Civil Justice System and Civil Procedural Law. Ritsumeikan Law Review. 2011. No. 28. P. 331–393.

Code of Civil Procedure as promulgated on 5 December 2005. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p2190 (дата звернення: 17.07.2022).

ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure 2020. Published to Oxford Scholarship Online: November 2021. DOI: 10.1093/oso/9780198866589.001.0001.

Feteris M. Development of the Law by Supreme Courts in Europe. Utrecht Law Review. 2017. Vol. 13, Issue 1. P. 155–169. DOI: 10.18352/ulr.401

Števček M., Malá D. The Re-Codification of the Slovak Civil Procedure Code with a Special Emphasis on Remedial Measures. International and Comparative Law Review. 2013. Vol. 13, Issue 1. P. 121–135. DOI: 10.1515/iclr-2016-0063.

The Swedish Code of Judicial Procedure (1942:740). URL: https://www.government.se/government-policy/judicial-system/the-swedish-code-of-judicial-procedure/ (дата звернення: 17.07.2022).

Tripon v. Romania (No. 1), App. no. 36942/03, ECtHR, judgment of 23 September 2008. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88518 (дата звернення: 17.07.2022).

Tripon v. Romania (No. 2), App. no. 4828/04, ECtHR, judgment of 23 September 2008. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88533 (дата звернення: 17.07.2022).

Uzelac A., van Rhee C. H. Appeals and other means of recourse against judgments in the context of the effective protection of civil rights and obligations. Nobody's perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters. A. Uzelac, C. H. van Rhee (eds.). Cambridge, 2014. P. 3–13.

Андронов І. В. Принцип остаточності судового рішення "res judicata". Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. Одеса, Фенікс, 2014. Т. 1. С. 376–378.

Угриновська О., Піняшко М. Оптимальна модель касаційного провадження у цивільному судочинстві: пошук філософського каменю на теренах незалежної України. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України : Колективна монографія / за заг. ред. Ю. Притики та І. Ізарової. Київ, ВД «Дакор», 2021. С. 168–202.

Цувіна Т. Єдність судової практики та механізми її забезпечення. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України : Колективна монографія / за заг. ред. Ю. Притики та І. Ізарової. Київ, ВД «Дакор», 2021. С. 108–134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право