Поняття та ознаки працівників з сімейними обов’язками

Автор(и)

  • В.О. Положишник аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.19

Ключові слова:

працівники із сімейними обов’язками, сімейні обов’язки, міжнародне право, МОП, норми трудового права, трудові правовідносини, працівники із сімейними обов'язками, рівність можливостей та ставлення

Анотація

У статті комплексно досліджується поняття та ознаки категорії «працівники з сімейними обов'язками» і здійснюється аналіз чинного законодавства, міжнародно правових актів, які передбачають розуміння поняття працівників з сімейними обов'язками. У статті розглядаються підходи науковців України щодо визначення суті поняття «працівники з сімейними обов’язками», а також наводяться норми Сімейного кодексу України щодо визначення поняття сім’я. У статті зазначається, що відповідно до норм Сімейного кодексу України, сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства». Сімейний кодекс України встановлює перелік суб’єктів сімейних правовідносин. У сімейному законодавстві визначено також поняття «непрацездатна особа» та «особа, яка потребує матеріальної допомоги». Визначення цих понять дає чітке уявлення, які саме особи можуть потребувати догляду з боку працівника, що перебуває в трудових відносинах. Вивчено міжнародний досвід з питань працевлаштування працівників з сімейними обов'язками і регулювання ринку праці. Захист права на охорону праці працівників з сімейними обов’язками має на меті забезпечити підтримку сім'ї шляхом надання цим особам гарантій та компенсацій, що визначені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованими Україною. У статті розглянуто особливості жіночої зайнятості. Наголошується на тому, що саме через зайнятість на ринку праці жінки мають можливість реалізувати свої здібності, свій талант і при цьому отримати необхідний матеріальний дохід для себе та своєї сім'ї. Розглядаються висновки, що робляться Міжнародною організацією праці на міжнародному рівні стосовно визначення поняття працівників із сімейними обов’язками. Автор робить висновок про те, що виходячи з положень міжнародних нормативно-правових актів та наявних у науковій доктрині поглядів, до працівників з сімейними обов’язками слід віднести осіб пов’язаних між собою особистими немайновими та майновими правами і обов’язками, які виникають внаслідок укладення шлюбу, родинних відносин, факту усиновлення чи іншої форми прийняття дітей у сім’ю на виховання.

Посилання

Сердечна І.Л. До питання про поняття "член сім’ї” в сімейному праві: нормативний та доктринальний підходи. Університетські наукові записки. 2014. № 4. С. 88-95

Слугина Н. П. Правовая защита работников с семейными обязанностями в сфере труда и социального обеспечения: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 - Трудовое право; Право социального обеспечения. М., 2007. 22 с

Суняева Р.Л. Правовое регулирование труда женщин и лиц ссемейными обязанностями. URL: http://www.garant-e.ru (дата звернення: 05.12.2021).

Харитонова А. О. Работники с семейными обязанностями: Дифференциация правового регулирования как средство обеспечения международным трудовым и российским трудовым правом равных возможностей: Автореф. дис. канд. юрид. наук: Специальность 12.00.05 - Трудовое право; Право социального обеспечения. Пермь, 2003. 24 с.

Дзгоева Ф. О. Правовое регулирование труда лиц с семейными обязанностями, М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. 96 с.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III Відомості Верховної Ради України, 2002, № 21-22, ст.135

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення