Правові заходи державної підтримки особистих селянських господарств у сучасних реаліях

Автор(и)

  • І.О. Маклакова бакалавр, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8964-6366
  • О.М. Савельєва кандидат юридичних наук, асистентка кафедри земельного та аграрного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0177-8589

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.24

Ключові слова:

особисте селянське господарство, господарська діяльність, державна підтримка, агробізнес, продовольча безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правових засад державної підтримки особистих селянських господарств, а також законодавчих новел у цій сфері. У  статті проаналізовано ключові проблеми у діяльності особистих селянських господарств та досліджено основні напрями її удосконалення завдяки механізму державної підтримки. Уточнено основні форми державної підтримки таких господарств та правовий статус фізичних осіб, які здійснюють їх ведення у сучасних реаліях. Доведено ключову роль особистих селянських господарств у забезпеченні продовольчої безпеки держави. Уточнено категорію особистого селянського господарства як альтернативної форми агробізнесу, господарської діяльності, яка провадиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Аргументовано, що задля належного функціонування інституту особистого селянського господарства важливим етапом виступає підтримка з боку держави, як з фінансової точки зору, також й із законодавчої. У статті презюмовано, що особисті селянські господарства в Україні мають розвиватися за активної фінансової та соціально-економічної підтримки як з боку органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування з урахуванням Стратегій розвитку територіальних громад. Наголошено, що саме завдяки функціонуванню цих господарств забезпечується реалізація принципу балансу публічних та приватних інтересів в аграрній сфері та аграрного протекціонізму. Методологія дослідження особливостей державної підтримки особистих селянських господарств ґрунтується на положеннях загальнонаукового діалектичного методу наукового пізнання. Крім того для більш ґрунтовного розкриття проблематики у статті використано історико-правовий, герменевтичний, формально-юридичний і формально-логічний наукові методи.

Посилання

Губені Ю. Е., Коверко Ю. А. Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 68–73.

Тулуш Л. Д., Грищенко О. Ю. Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 40–52.

Дмитрик О. В. Організаційно-економічні засади державної підтримки функціонування особистих селянських господарств. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 71–75.

Про затвердження Порядку реєстрації перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу: постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2018 р. № 792. Офіційний вісник України. 2018. № 80. Ст. 2662.

Про зайнятість населення: Закон України від від 05.07.2012 р. № 5067-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 63. Ст. 2565.

Амонс С. Е. Фермерські господарства та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 17–28.

Свиноус І. В., Микитюк Д. М. Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств. Продуктивність агропромислового виробництва: Науково-практичний збірник (економічні науки). 2013. № 23. С. 37–42.

Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77–81.

Онисько С. М., Шматковська Т. О. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 104–109.

Андріїв В. І., Коверко Ю. А. Розвиток особистих селянських господарств: інституційні аспекти. Агросвіт. 2014. № 18. С. 19–22.

Григор’єва Х. А. Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 596 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану: Закон України від 24.03.2022 р. № 2145-ІХ. Офіційний вісник України. 2022. № 31. Ст. 1635.

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. Ст. 527.

Про функціонування Державного аграрного реєстру»: постанова Кабінету Міністрів України від 02.06. 2021 р. № 573. Офіційний вісник України. 2021. № 46. Ст. 2869.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право