Захист інформації у контексті забезпечення інформаційної безпеки

Автор(и)

  • М.В. Баран здобувачка кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2434-855X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.27

Ключові слова:

інформація обмеженого доступу, доступ до інформації, конфіденційність, нормативно-правове регулювання, цифрова економіка

Анотація

У статті на підставі чинного законодавства з позиції адаптації національної нормативно-правової бази до вимог Європейського Союзу розглянуто захист інформації у контексті забезпечення інформаційної безпеки. В основу методології наукового дослідження покладено факторний, причинно-наслідковий аналіз, спрямований на виявлення обставин для комплексного та системного дослідження характеру впливу захисту інформації на інформаційну безпеку. Актуальність дослідження зумовлена впливом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на захист інформації у контексті забезпечення інформаційної безпеки. Зазначено, що інформаційна безпека охоплює захист конфіденційності та забезпечення стану захищеності конституційних права і свободи людини та громадянина, передбачає можливість доступу та використання інформації, ставлячи питання про захист інформації. Захист інформації забезпечує цілісність, достовірність, точність та повноту інформації.

Нормативно-правове регулювання захисту інформації включає норми, які впорядковують суспільні відносини, що виникають у процесі інформаційної взаємодії між фізичними та юридичними особами та державою. Вказано, що розвиток цифрової економіки зумовили необхідність внесення поправок у правове регулювання захисту інформації, яке не встигає адекватно реагувати на зміни у технологічному та соціальному аспектах у соціумі. Підкреслено необхідність захисту комерційної та професійної таємниці, державної таємниці, інсайдерської інформації, персональних даних. На підставі аналізу реалізації захисту інформації щодо забезпечення конфіденційності стосовно інформації обмеженого доступу у контексті забезпечення інформаційної безпеки визначено ряд закономірностей, які враховані у визначенні тенденцій щодо захисту інформації. Зазначено, що захист інформації повинен бути нормативно закріплений щодо усіх видів інформації обмеженого доступу.

Посилання

Малашко О. Є., Єсімов С. С. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2020. № 14 (94). Т. 2. С. 30–38.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 493. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2019-%D0%BF#Text

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Шевченко С. М., Жданова Ю. Д., Складанний П. М., Бойко С. В. Інсайдери та інсайдерська інформація: суть, загрози, діяльність та правова відповідальність. Кібербезпека. 2022. № 3 (15). С. 175-185.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3855-12

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2657-12

Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р. № 2704-ІV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2704-15

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2704-VІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Сопільник Л., Ковалів М., Єсімов С., Скриньковський Р. і інші. Розвиток цифрової економіки в контексті забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6. № 5. S. 2023-2032.

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text

Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/ 80/94-%D0%B2%D1%80

Єсімов С. С. Використання інформаційних технологій як предмет адміністративно-правового регулювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2015. № 827. С. 24-29.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 392/2020#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки»: Указ Президента України від 28.12.2021 р. № 685/2021. URL. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/685/2021#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право