Зміст та характеристика парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина, в тому числі військовослужбовців

Автор(и)

  • Л.П. Медвідь кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0035-9748

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.31

Ключові слова:

Уповноважений Верховної Ради з прав людини, парламентський контроль, омбудсмен, права і свободи, військовослужбовець

Анотація

У статті з’ясований зміст та проведена характеристика парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина, в тому числі військовослужбовців. Визначено, що парламентський контроль за додержанням прав і свобод людини і громадянина в Україні здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини. В процесі дослідження проаналізовано виникнення такої інституції в світі та Україні. З’ясована мета здійснення парламентського контролю за дотримання прав і свобод людини і громадянина. Визначено, що Уповноважений може призначати своїх представників та констатовано, що в Україні функціонують представники з різних напрямків та конкретних питань, а також регіональні представництва. Запропоновано розширити спеціалізовані представництва задля посилення захисту певних соціальних груп. Акцентовано увагу на тому, що запровадження представника Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони та процесуальних прав є важливим та актуальним. Однак зауважено, що таке представництво передбачає здійснення парламентського контролю в двох різних сферах правового регулювання, а також включає дуже широке коло контролю суб’єктів сектору безпеки і оборони. При цьому засвідчено, що за останні два роки кількість звернень військовослужбовців до Уповноваженого значно зменшилось. Запропоновано створити представництво Уповноваженого у справах захисту прав  військовослужбовців задля належного забезпечення дієвого захисту цієї категорії осіб за прикладом функціонування військових омбудсменів у зарубіжних країнах. Проведений аналіз інструментів, способів та актів реагування, серед яких: право приймати звернення та відкривати провадження у справі; подавати щорічні та спеціальні Доповіді, а також конституційне подання до Конституційного Суду  та подання до органів державної влади та інших органів та посадових осіб. Однак зауважено, що законодавство України має недоліки, що впливають на діяльність омбудсмена, а саме те, що акти реагування мають рекомендаційний характер та не визначені юридичних наслідків на результат реагування. Крім того, підтримана думка щодо надання Уповноваженому Верховної Ради з прав людини права законодавчої ініціативи. На основі проведеного вивчення порушеної проблеми зроблено висновок, що інституція омбудсмена є важливим механізмом захисту порушених прав і свобод людини і громадянина, в тому числі військовослужбовців, водночас вона має ряд недоліків та проблемних питань та потребує подальшого вивчення та вдосконалення.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст.99.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст.241.

Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г., ст. 45 Б / Федеративная Республика Германия : Конституция и законодательные акты / под ред. Ю.П. Урьяса. М. : Прогресс, 1991. С. 181−234.

Шамрай Б.В. Окремі питання парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України. Прикарпадський юридичний вісник. 2021. № 6(41). С.32-35.

Майданник О. О. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні. Адвокат. 2010. № 7(118). С. 12-16.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – K., 2021. 355 c. URL: https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/schoricha-dopovid-2020.pdf.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – K., 2022. 428 c. URL: https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/schoricha-dopovid-2021.pdf.

Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2004. 36 с.

Банах С.В. Функції омбудсманів у сучасному світі: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 196 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право