Публічно-сервісна діяльність органів публічної влади у захисті прав громадян

Автор(и)

  • О.П. Світличний доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0485-3804

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.33

Ключові слова:

суспільні відносини, нормативні акти, громадяни, суд, іноземці

Анотація

Входження України до європейського політичного, економічного, інформаційного і правового простору спонукає державу, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інших суб’єктів публічної адміністрації у відносинах із громадянами дотримуватися пріоритету прав  і свобод людини та громадянина. У сучасних умовах важливу роль у відносинах громадян і юридичних осіб із суб’єктами публічної адміністрації  відіграє публічно-сервісна діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також суб’єктів делегованих повноважень, які відповідно до чинних нормативно-правових актів надають  різного виду послуги.

          Проаналізовано законодавчі та підзаконні нормативні акти. Зокрема, здійснено дослідження Законів України:  «Про захист прав споживачів», «Про публічні закупівлі», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про безоплатну правову допомогу»,  «Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», а також Податкового кодексу України.

         Проаналізовано міжнародні правові акти, що мали вагомий вплив на формування вітчизняного законодавства та діяльність публічної адміністрації у сфері надання різного виду послуг. Здійснене дослідження законодавчих актів та підзаконних нормативних актів дало підстави  встановити, що в залежності від специфіки регулювання суспільних відносин у проаналізованих  нормативно-правових актах вживаються різні визначення поняття «послуги», а також термінологічно-пізнавальні аспекти, організаційні засади провадження діяльності суб’єктів   надання послуг, зокрема, які  стосуються провадження діяльності з  надання послуг, вимог та порядку надання послуг, визначення прав та обов’язків суб’єкта надання та замовника послуги.

         Звертається увага, що у разі надання неякісних адміністративних послуг, громадяни України та  іноземці здійснюють захист порушених прав в адміністративному суді.

         Підкреслена необхідність розробки нормативного акту, який має бути рамковим для суб’єктів публічної адміністрації,  організаційно захистити права та законні інтереси усіх учасників відносин при наданні і отриманні різного виду послуг.

Посилання

Світличний О.П. Надання послуг публічною адміністрацією: моделі регулювання Науковий Вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. №63. С. 234-238.

Про затвердження правил побутового обслуговування населення: постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 р. № 313. URL: https:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/313-94-п ( редакції постанови № 955 від 25.12.2013).

Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 26.04.2005 р. № 3981.URL: https:// zakon.rada. gov.ua/ laws/ show/z0565-05 (в редакції розпорядження № 3120 від 15.12.2016).

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. №90-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-р

Світличний О.П. Суб’єкти публічної адміністрації: сучасний вимір. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія/ За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. C. 205-217.

Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/918-2016-р

Критерії та принципи сформульовані Комісією Європейського Союзу, Світовим банком та Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку. URL: http:// www.oecd. org/home/0.2987.en_2649_201185_1_1_1_1_1.00.html

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09. 2017 р. № 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р

Міграційні послуги для іноземців. Урядовий портал. URL: https://www. kmu.gov.ua/service/zapis-dlya-oformlennya-timchasovogo-chi-postijnogo-prozhivannya

Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1137. URL:https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-п

«Електронні послуги» Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/servicesfilter

Авер’янов В.Б. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог. Юридична Україна. 2010. №3. С. 4-10.

Люхтергандт О. Проект Адміністративного процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право. Юридичний журнал. 2002. № 5. С. 24-28.

Висновок Головного науково-експертного управляння Верховної Ради України від 16.06.2020 р. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511=68834

Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http:// w1.c1.rada. gov.ua/ pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7325

Справа №522/19104/19. Постанова П’ятого апеляційного адміністративного суду від 19.02.2020 р. URL: https:// zakononline.com.ua/ court-decisions/show/87677171

Справа №360/1762/19. Рішення Луганського окружного адміністративного суду від 10.07.2019 р. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/ catalog/court-document/82943137/

Справа №160/6539/21. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26.07.2021 р. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/ catalog/court-document/98981505/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право