Соціальна обумовленість норм про кримінальну відповідальність за домашнє насильство

Автор(и)

  • А.О. Драгоненко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8353-2341

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.34

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, систематичність, економічне насильство, фізичне насильство, психологічне насильство, сексуальне насильство

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Розглянуто актуальне у теорії кримінально права питання щодо вчинення домашнього насильства. В роботі проаналізовано національне законодавство України та практика його застосування, думки науковців та роз’яснення вищої судової інстанції про варіативність підходів до розуміння кваліфікації щодо вчинення домашнього насильства.

Констатується суспільна небезпечність домашнього насильства, вчинюваного у будь-яких його проявах, що знаходить своє законодавче відображення в національних та міжнародних нормативно-правових актах. Окрема увага приділяється з’ясуванню призначення покарання за вчинення домашнього насильства та обмежувальних заходів до осіб які вчинили домашнє насильство.

Виявлено, що криміналізація домашнього насильства обумовлена наступними підставами: високим рівнем суспільної небезпеки даного кримінального правопорушення; значною поширеністю цього суспільно небезпечного явища як в Україні, так і в інших країнах світу; необхідністю кримінально-правової охорони суспільних відносин, що забезпечують здорову атмосферу у сім’ї; неможливістю успішно протидіяти домашньому насильству тільки адміністративно-правовими засобами. Саме ці підстави в сучасних умовах розвитку сучасного суспільства достатньо відображають необхідність передбачення у КК України кримінально-правової норми, яка встановлює кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Криміналізація домашнього насильства є досить виправданою та обґрунтованою. Підставами криміналізації є підвищена суспільна небезпека заподіяння фізичного, психологічного та економічного насильства по відношенню до близької людини чи члена сім’ї, суспільно небезпечні наслідки зазначеного діяння, надзвичайна поширеність і динаміка зазначеного діяння, необхідність кримінально – правової охорони конституційного права людини на забезпечення здоров’я в сім’ї, неможливість ефективної протидії домашньому насильству менш репресивним способом.

Посилання

Яблонський В.М., Корнієвський О.А., Вознюк П.Ф. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ: 2013. 503 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-12/derzh_gromada-289cd.pdf (дата звернення: 02.07.2022)

Кругова С.С. Теорія та історія держави і права: історія політичних правових учень. “Ретроспектива становлення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у світі та на території України”. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 6, 2019. С. 3-11. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/6/3.pdf (дата звернення: 03.07.2022).

Висоцька Н.В. Історіко-правовий аналіз кримінально-правової протидії домашньому насильству в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2021. №1(21). С. 24-31 URL: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/lawjournal/article/download/1373/1372/ (дата звернення: 05.07.2022).

Володіна О.О., Тітова В.І. Криміналізація домашнього насильства як новела кримінального законодавства в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №4. С. 441-444 URL: http://www.lsej.org.ua/4_2021/112.pdf (дата звернення: 05.07.2022).

Мандебура О. Сім’я як цінність у площині суспільних цінностей. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Наукові записки. Випуск 4(54) С. 99-111. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/mandebura_simia.pdf (дата звернення: 06.07.2022).

Аносова Ю.В., Капур А., Легенька М.М. та ін. Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 2019. URL: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Ukrainian%202019%20PRAVO%20Monitoring%20report.pdf. (дата звернення: 07.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право