Використання спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні

Автор(и)

  • О.В. Курман кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5432-7215

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.43

Ключові слова:

Види взаємодії, ревізія, інвентаризація, спеціаліст, досудове розслідування, метод фактичної перевірки

Анотація

Стаття присвячена проблемам використання спеціальних економічних знань під час розслідування кримінальних правопорушень. В умовах військового стану в Україні, коли з бюджету виділяються значні кошти на матеріально-технічне забезпечення збройних сил, відновлення інфраструктури, зруйнованої ударами країни-агресора, особливе місце в методиці розслідування посідає взаємодія зі спеціалістами в різних галузях економіки, бухгалтерського обліку, експертами-економістами та товарознавцями. Така взаємодія має місце під час безпосереднього проведення слідчим окремих процесуальних дій, підготовки і збору матеріалів для експертного дослідження або під час експертизи. Адже, на жаль, є непоодинокі факти розкрадань або нецільового використання бюджетних коштів, гуманітарної допомоги, яка надійшла із-за кордону, зібрана благодійними організаціями всередині країни. Це стосується товарів як військового, так і цивільного призначення.

Розглядається такий вид взаємодії, як взаємодія між слідчим та спеціалістом. У науковій роботі проводиться аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України в частині призначення та проведення ревізій та інвентаризацій за ініціативою слідчого. Зазначається, що на сьогодні відсутня єдність у трактуванні норм законодавства щодо цього питання, а також єдина судова практика в частині винесення рішень щодо призначення ревізій за клопотаннями слідчих, причому це стосується як рішень судів першої інстанції, так і апеляції. Зокрема Кримінальний процесуальний кодекс України не містить прямих норм, що дозволяють слідчим ініціювати ревізії та перевірки. Водночас, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, які згідно зі ст. 1 КПК України належать до кримінального процесуального законодавства, передбачають можливість призначення ревізій та перевірок судом й містять процесуальні норми щодо таких процедур. Також у статті розглядаються процесуальні  механізми призначення інвентаризації слідчим у співпраці з ревізором, адже сьогодні слідчий взагалі не має права звертатися з клопотанням до суду з цього питання. У висновках вказується на необхідність узгодження законодавства й формування єдиної судової практики.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20220608#Text (дата звернення: 09.07.2022)

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (дата звернення: 09.07.2022)

Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами: Постанова Кабінету міністрів України від 20.04.2006 р. № 550. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.07.2022)

Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text (дата звернення: 09.07.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність