Закриття кримінального провадження у зв’язку із декриміналізацією кримінального правопорушення: аналіз Рішення Конституційного Суду України у справі щодо презумпції невинуватості.

Автор(и)

  • М.М. Стоянов кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4948-3288
  • О.О. Торбас доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1465-4238
  • В.А. Завтур кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7171-2369

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.47

Ключові слова:

закриття кримінального провадження, досудове розслідування, судове провадження, декриміналізація, Конституційний Суд України, презумпція невинуватості

Анотація

Стаття присвячена доктринальному аналізу позицій Конституційного Суду України, викладених у Рішенні від 8 червня 2022 року № 3-р(II)/2022 та формулюванню пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства в частині запровадження ефективних механізмів юридичного захисту особи, провадження щодо якої закривається на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України та практики його застосування.

Розглянуто низку теоретичних та практичних аспектів застосування п.4 ч.1 ст. 284 КПК України в світлі позицій, викладених у Рішенні Конституційного Суду України у справі щодо презумпції невинуватості, зокрема: відповідності даного положення КПК України принципу презумпції невинуватості; розмежування різних підстав декриміналізації діяння; потенційних механізмів захисту прав особи, яка бажає бути реабілітованою. Автори відстоюють позицію, відповідно до якої декриміналізація діяння не є однорідною правовою процедурою і фактично має тягнути за собою різні правові наслідки. Відповідно, закриття кримінального провадження через декриміналізацію кримінального правопорушення Верховною Радою України – нереабілітуюча підстава закриття, а декриміналізація Конституційним Судом України – реабілітуюча, адже неконституційною визнається норма протягом всього часу її існування. Зазначено, що використане законодавцем у п.4 ч.1 ст. 284 КПК України формулювання «вчинене особою» не обов’язково вказує на причетність конкретної особи до кримінального правопорушення, а лише констатує обов’язкову наявність суб’єкта у будь-якому кримінальному правопорушенні.

Запропоновано напрями вдосконалення КПК України в частині впровадження ефективних засобів юридичного захисту особи, провадження щодо якої закривається у зв’язку із декриміналізацією діяння.

Посилання

Рішення Другого Сенату Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Кротюка Олександра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (справа щодо презумпції невинуватості) від 08 червня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-22#Text (дата звернення: 11.07.2022)

Посібник із статті 6 Європейської Конвенції з прав людини. Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект). URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf (дата звернення: 11.07.2022)

Постанова Касаційного кримінального Суду Верховного Суду від 25 лютого 2021 року, судова справа № 332/2858/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95242108 (дата звернення: 11.07.2022).

Гловюк І.В. Щодо питання удосконалення моделі закриття кримінального провадження у судовому провадженні. Питання боротьби зі злочинністю. 2021. № 42. Том 1. С. 130-137.

Басиста І. Закриття кримінального провадження на підставі набуття чинності закону, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою: окремі проблеми. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 71. С. 108–121.

Постанова Касаційного кримінального Суду Верховного Суду від 11 грудня 2019 року, судова справа № 153/1289/18. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/86435698 (дата звернення: 11.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність