Особливості професійної діяльності адвоката та української адвокатури в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • О.С. Орлова доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4544-2860
  • В.В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • В.В. Манзюк доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2133-1573

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.50

Ключові слова:

адвокат, адвокатська діяльність, адвокатура, Національна асоціація адвокатів України, воєнний стан, збройна агресія, Опікунська Рада, іноземні партнери

Анотація

Дана стаття присвячена розкриттю питань, що пов’язані із певною специфікою професійної діяльності адвоката та української адвокатури в умовах воєнного стану.

Для досягнення поставленої мети, авторами був застосований комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними для правової науки. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед статистичного та соціологічного методів, системно-структурного та формально-догматичного методів, а також діалектичного методу пізнання правової дійсності.

В рамках даної статті було проаналізовано практичні діяльність органів адвокатського самоврядування, зокрема Національної асоціації адвокатів України, в умовах збройної агресії з боку росії. Робиться висновок, що задля підвищення якості здійснення адвокатської діяльності насамперед на безоплатній основі, Національною асоціацією адвокатів України було створено Центр надання методичної допомоги та координації волонтерської допомоги військовослужбовцям. Також Національною асоціацією адвокатів України та радами адвокатів відповідних регіонів, було проведено безліч різного роду заходів щодо вирішення актуальних питань захисту прав та інтересів громадян, військовослужбовців і самих адвокатів.

Акцентується увага також на діяльності Опікунської Ради Національної асоціації адвокатів України та іноземних партнерів щодо допомоги українським адвокатам. Аргументується позиція, згідно з якою неймовірною є кількість національних професійних організацій (асоціацій) адвокатів, адвокатських компаній та юридичних фірм, а також пересічних адвокатів з усього цивілізованого світу, які об’єднані бажанням підтримати українських адвокатів і українців загалом та надати їм різноманітного роду допомогу, яку вони потребують у зв’язку із військовою агресією з боку росії.

Посилання

Заборовський В.В. Конституційно-правове регулювання статусу адвокатури в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 420-422.

Заборовський В.В. Адвокатура як невід’ємний інститут громадянського суспільства на сучасному етапі становлення правової держави в Україні. Конституційно-правові академічні студії. 2016. № 2. С. 49-58.

Заборовський В.В. Місце і роль адвокатури у механізмі здійснення правосуддя в Україні. Конституційно-правові академічні студії. 2017. № 2. С. 51-60.

Заборовский В.В. Особенности конституционно-правового статуса украинской адвокатуры. Вестник БарГУ. 2017. Вып 5. С. 150-154.

Заборовський В.В. Професійна діяльність адвоката – це правова, юридична чи професійна правнича допомога? Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 38. Т. 2. С. 140-145.

Заборовський В.В. Особливості правового статусу адвоката-представника в цивільному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 35. Ч. 2., Т. 3. С. 161-168.

Заборовський В.В. Плюралізм у розумінні поняття «адвокатура» та його співвідношення із поняттям «адвокат». Проблеми законності. 2016. № 135. С. 234-244. https://doi.org/10.21564/2414-990x.135.79299

CCBE разом з НААУ працюють над Рекомендаціями щодо українських адвокатів. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7447-ccbe-razom-z-naau-pracyuyut-nad-rekomendaciyami-shodo-ukrains-kih-advokativ.html

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. К., 2017. 577 с.

Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям: рішення Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 175. 2022. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/rishennya/2014.10.25-rishennya-175.pdf

Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям, затверджено рішенням Ради адвокатів України від 23 квітня 2016 року № 110. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/ pologennya/2016-04-23-polozhennya-110_57359d00b9061.pdf

Комітет з військового права НААУ підготував пам’ятки з надання правничої допомоги військовим ЗСУ. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7409-komitet-z-vijs-kovogo-prava-naau-pidgotuvav-pamyatki-z-nadannya-pravnichoi-dopomogi-vijs-kovim-zsu.html

Пам’ятка адвокату з оформлення правовідносин із військовослужбовцем ЗСУ. 2022. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/ 4dd7d2813c4b789a9453_file.pdf

Пам’ятка військовослужбовцю з оформлення правовідносин з адвокатом. 2022. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/ 9c2af7aea76a218a4204_file.pdf

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 900 с.

Про затвердження роз’яснення щодо можливості надання адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) правової допомоги безоплатно (Pro bono): рішення Ради адвокатів України від 23 квітня 2016 року № 118. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/ legislation/rishennya/2016-04-23-r-shennya-rau-118_5735a1d5d7a7a.pdf

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України: рішення Ради адвокатів України від 29 квітня 2022 року № 44. 2022. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2022-04-29-r-shennya-rau-44_627a42765c177.pdf

НААУ створила Центр координації волонтерської допомоги адвокатів військовослужбовцям. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7407-naau-stvorila-centr-koordinacii-volonters-koi-dopomogi-advokativ-vijs-kovosluzhbovcyam.html

«Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги» інформує про діяльність «гарячої лінії» безкоштовної правової допомоги для переселенців. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7451-vseukrains-ka-koaliciya-z-nadannya-pravovoi-dopomogi-informue-pro-diyal-nist-garyachoi-linii-bezkoshtovnoi-pravovoi-dopomogi-dlya-pereselenciv.html

Ради адвокатів регіонів під час воєнного стану надають допомогу в посиленому режимі. Вісник НААУ. 2022. № 3-5 (81). С.18-19

Сербіна А. На захисті прав адвокатів у період дії воєнного стану. Вісник НААУ. 2022. № 3-5 (81). С. 25-36.

Про особливості проходження адвокатами військової або альтернативної (невійськової) служби у період воєнного стану: рішення Ради адвокатів України від 3 березня 2022 року № 24. 2022. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2022-03-24-r-shennya-rau-24_6244383f5d80a.pdf

РАУ вшанувала пам'ять загиблого на війні адвоката Дмитра Чумака. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7353-rau-vshanuvala-pam-yat-zagiblogo-na-vijni-advokata-dmitra-chumaka.html

Адвоката Масі Найєма, який отримав важке поранення на фронті, прооперували. 2022. URL: https://espreso.tv/advokata-masi-nayema-yakiy-otrimav-vazhke-poranennya-na-fronti-prooperuvali

Для розподілення благодійної допомоги адвокатам під час воєнного стану створена Опікунська Рада. 2022. URL: https://advokatpost.com/dlia-rozpodilennia-blahodijnoi-dopomohy-advokatam-pid-chas-voiennoho-stanu-stvorena-opikunska-rada/

Опікунська рада надала матеріальну допомогу родинам двох загиблих адвокатів. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7378-opikuns-ka-rada-nadala-material-nu-dopomogu-rodinam-dvoh-zagiblih-advokativ.html

Опікунська Рада надала допомогу родинам двох загиблих адвокатів. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7359-opikuns-ka-rada-nadala-dopomogu-rodinam-dvoh-zagiblih-advokativ.html

Опікунська рада надала 100 тисяч гривень родині загиблої Катерини Ширай – адвоката з Чернігова. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7367-opikuns-ka-rada-nadala-100-tisyach-griven-rodini-zagibloi-katerini-shiraj-advokata-z-chernigova.html

Родині загиблої колеги з Дніпра Аліні Молчановій Опікунська рада виділила 100 тис грн. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7372-rodini-zagibloi-kolegi-z-dnipra-alini-molchanovij-opikuns-ka-rada-vidilila-100-tis-grn.html

Опікунська рада на черговому засіданні надала допомогу майже 30 адвокатам. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7442-opikuns-ka-rada-na-chergovomu-zasidanni-nadala-dopomogu-majzhe-30-advokatam.html

Опікунська рада надала 100 тисяч гривень дружині загиблого адвоката Дениса Гордєєва. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7469-opikuns-ka-rada-nadala-100-tisyach-griven-druzhini-zagiblogo-advokata-denisa-gordeeva.html

Відбулося засідання Опікунської ради НААУ. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7356-vidbulosya-zasidannya-opikuns-koi-radi-naau.html

НААУ продовжує надавати матеріальну допомогу постраждалим від війни адвокатам. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7410-naau-prodovzhue-nadavati-material-nu-dopomogu-postrazhdalim-vid-vijni-advokatam.html

CCBE надасть підтримку українським адвокатам та біженцям з України. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7317-ssve-nadast-pidtrimku-ukrains-kim-advokatam-ta-bizhencyam-z-ukraini.html

Council of Bars and Law Societies of Europe. 2022. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Bars_and_Law_Societies_of_Europe

CCBE рекомендує спрощений доступ до практики для українських адвокатів в Європі. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7461-ssve-rekomendue-sproshenij-dostup-do-praktiki-dlya-ukrains-kih-advokativ-v-evropi.html

ССВЕ рекомендує спростити визнання кваліфікації українських адвокатів у Європі. URL: https://unba.org.ua/news/7483-ssve-rekomendue-sprostiti-viznannya-kvalifikacii-ukrains-kih-advokativ-u-evropi.html

Адвокатура Німеччини направила лист підтримки для українських адвокатів. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7313-advokatura-nimechchini-napravila-list-pidtrimki-dlya-ukrains-kih-advokativ.html

Українська адвокатура високо цінує підтримку німецьких колег на тлі агресії Росії. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7462-ukrains-ka-advokatura-visoko-cinue-pidtrimku-nimec-kih-koleg-na-tli-agresii-rosii-naau.html

Словаччина скасувала внесок за внесення до реєстру адвокатів та запровадила стипендії за стажування для адвокатів України. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7421-slovachchina-skasuvala-vnesok-za-vnesennya-do-reestru-advokativ-ta-zaprovadila-stipendii-za-stazhuvannya-dlya-advokativ-ukraini.html

Адвокатура Азербайджану спільно з НААУ збирає кошти на підтримку постраждалих адвокатів. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7321-advokatura-azerbajdzhanu-spil-no-z-naau-zbirae-koshti-na-pidtrimku-postrazhdalih-advokativ.html

Після початку військової агресії проти України українські адвокати відчули неймовірну підтримку колег з Європи та світу. 2022. URL: https://unba.org.ua/news/7383-pislya-pochatku-vijs-kovoi-agresii-proti-ukraini-ukrains-ki-advokati-vidchuli-nejmovirnu-pidtrimku-koleg-z-evropi-ta-svitu-lidiya-izovitova.html

Міжнародна благодійна допомога для НААУ під час воєнного стану, оновлений звіт за лютий-травень 2022 року. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/652d2fb671df4679fdfe_file.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура