Термінологічно-понятійний апарат законодавства держави: міжнарод- ний та національний аспект

Автор(и)

  • С.С. Калинюк кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.53

Ключові слова:

юридична мова, понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правовий акт, законотворчість, міжнародно-правові стандарти

Анотація

Вказується, у юридичній науці питання використання юридичної термінології, особливо її уніфікації розглядаються як проблеми мови вітчизняного законодавства. Проблема слабкої вивченості мови законодавства полягає в тому, що
юристи-розробники законопроектів повною мірою не застосовують правила лінгвістики, а лінгвісти, ймовірно, недостатньо часу приділяють дослідженню проблем законодавчої мови як особливого функціонального стилю літературної мови, а також не проводять аналіз законодавчих текстів із мовознавчих позицій.
Визначається, розвиток української мови, її функціонування та вдосконалення безпосередньо пов’язаний з історією формування правових і суспільно-політичних інститутів у тісному зв’язку з міжнародною практикою нормотворення та
правозастосування. Після 24 лютого 2022 року у зв’язку повномасштабним вторгненням рф на територію незалежної України та необхідність якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності, українську мову слід активно вживати
в усіх сферах суспільного життя. Що стосується політичної, адміністративної та юридичної сфери – то це пряма вказівка чинного законодавства України.
Крім того, в контексті забезпечення єдності правового простору в нашій державі, можемо стверджувати, що юридична термінологія як цілком відкрита система одночасно входить як до термінології міжнародного, так і внутрішньодержавного права, що робить проблему її уніфікації особливо актуальною, в першу чергу, з метою пришвидшення повноправного членства України в ЄС. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми, на наш погляд, сприяло б укладання словників сучасних юридичних термінів з (тлумачних двочи багатомовних) основною метою яких було б надання практичної допомоги фахівцям і науковим працівникам, які займаються правозастосовчою діяльністю як на національному так і на міжнародному рівнях, працюють з міжнародно-правовими актами, викладачам та студентам вузів, а також широкому колу читачів, оскільки більшість таких термінів (в першу чергу мова іде про тер-
мінологічну базу у галузі прав людини) належать до тих правничих термінів, які найчастіше використовуються людьми в повсякденному житті і є спільними для людей цілого світу. 

Посилання

Москалевич Г. Н. Содержание и классификация юридических терминов в теории перевода. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. К.: Аграр Медіа Груп, 2020. С. 46–52.

Бушев А. Б., Юридическая терминология: новые примеры междисциплинарных исследований. Сборник материалов конференции «Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия», 2017. С. 32–34.

Немечкин В.Н., Полдомасова А.А. Унификация нормативной правовой терминологии. Огарев-online. 2014. №2. URL: https://journal.mrsu.ru/arts/unifikaciya-normativnojj-pravovojj-terminologii

Магомедов С.К. Проблемы унификации терминологии в нормотворческой деятельности. Современное право. 2002. № 8. С. 3-7.

Любченко М.І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: монографія. Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. 280 с.

Шайгарданова В. В. Уніфікація норм міжнародного права. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 403–408.

Кушнарьова О. В. Поняття і природа уніфікації нормативно-правової термінології. Юридична психологія та педагогіка. 2011. № 2 (10). С. 58–61.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко [відп. ред.] та ін. – К. : Українська енциклопедія, 2008. Т. 6. 750 с.

Права людини : навч. посібн. / Ю.М. Бисага, М.М. Палінчак, Д.М. Бєлов, М.М. Данканич. Ужгород : Ліра, 2003. 188 с.

Бєлов Д.М. Парадигма українського конституціоналізму. В.Березний: РК «Євростандарт», 2011. 400 с.

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Права людини: основні напрямки сучасного розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2006. Випуск 5. С. 89–93.

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М. Актуальні проблеми правового аналізу змісту Конституції України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009.№ 1 (87). С. 10–21.

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2006. Випуск 6. С. 300–302.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право