Цивільно-правові засади здійснення особистих немайнових прав релігійними організаціями

Автор(и)

  • О.Я. Рогач доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «УжНУ», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5125-288X
  • М.В. Менджул доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3893-4402

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.56

Ключові слова:

релігійні організації, цивільні правовідносини, особисті немайнові права, найменування, статут

Анотація

У статті здійснено ґрунтований аналіз правових засад здійснення окремих особистих немайнових прав релігійними організаціями із врахуванням сучасних викликів. Обґрунтовано позицію про відсутність необхідності чіткого визначення системи прав релігійних організацій, а навпаки залишити перелік відкритим із одночасним врегулюванням критеріїв обмеження прав релігійних організацій з боку держави.
Досліджено окремі аспекти здійснення релігійною організацією права на найменування. Проаналізовано практику щодо закріплення у статутах релігійних організацій інформації про вид релігійної організації, її віросповідну приналежність та місцезнаходження. Доведено, що обґрунтованим було внесення у 2018 році змін до законодавства, згідно яких, релігійні організації повинні були внести зміни до власних найменувань, що мають відображати приналежність до релігійного об’єднання за межами України, у державі, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території. Проаналізовано права релігійних організацій здійснювати релігійну діяльність, брати участь у громадському житті, а також використовувати засоби масової інформації. Окремо приділено увагу практиці вирішення спорів між релігійними організаціями щодо здійснення ними права на проведення богослужінь та релігійних обрядів у культовій будівлі, на яку претендує декілька релігійних організацій. При вирішення таких спорів, суди дотримуються принципу рівності та недискримінації, надаючи почергове право на проведення
богослужінь та релігійних обрядів кожній релігійній організації. Проаналізовано судову практику у питанні вирішення спорів при зміні релігійною організацією підлеглості у канонічних і організаційних питаннях.
Обґрунтовано, що здійснення особистих немайнових прав релігійних організацій в умовах війни з рф постало особливо гостро, у тому числі і щодо найменування, а також зміну підлеглості релігійної громади у канонічних і організаційних
питаннях, переобрання керівних органів тощо.

Посилання

Вароз Т.В. Конституційно-правовий статус церкви в Україні та зарубіжних країнах: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.ю.н.: спец. 12.00.02. Київ, 2020. 19 с.

Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої

знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України: Закон України від 20.12.2018 № 2662-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2662-viii.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 № 987-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text.

Рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 2 березня 2010 р. у справі № 3/264-5/106. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/8240595.

Білаш О.В., Менджул М.В. Особливості правосуб’єктності релігійних організацій в Україні: теоретичний та практичний аспект. Часопис Київського університету права.2021. № 2. С. 29–34.

Статут релігійної організації «Церква християн віри євангельської с. Сновидів ЕММАНУЇЛ». URL: http://www.oda.te.gov.ua/ data/upload/catalog/main/ua/54606/_43.pdf.

Білаш О.В., Менджул М.В. Правовий статус громадських об’єднань та релігійних організацій в Україні : монографія. Ужгород :РІК-У, 2021. 244 с.

Рішення Господарського суду Вінницької області від 1 червня 2020 р. у справі № 902/59/20. URL: https://reyestr.court.gov. ua/Review/89705188.

Рішення Острозького районного суду Рівненської області від 24 лютого 2021 р. у справі № 567/1207/19. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/95335343.

«На жаль, ми втратили орієнтири». Розмова з митрополитом УПЦ МП Філаретом (Кучеровим). URL: https://zaxid.net/statti_ tag50974/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права