Змістова характеристика прав внутрішньо переміщених осіб та хост-територіальних громад

Автор(и)

  • І.А. Галіахметов ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0431-0394

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.11

Ключові слова:

захист прав, внутрішньо переміщена особа, органи місцевого самоврядування, приймаюча територіальна громада, принципи міжнародного права

Анотація

Стаття розглядає за допомогою сучасної методології змістову характеристику визначення прав внутрішньо переміщеної особи та правове положення приймаючої територіальної громади. На сторінках статті дається аналіз компетенцій і діяльності органу місцевого самоврядування в інституціональному або функціональному розумінні у сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного часу. Також наголошується, що пріоритетним напрямом у політиці щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб на найближчий період повинне стати прийняття середньострокових рішень, спрямованих на забезпечення житлом, працевлаштування, соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, доступ до освіти, медичної допомоги, документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, залученості до прийняття рішень на місцевому рівні та користування інструментами місцевої демократії, впровадження яких значним чином сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади. Зазначається, що територіальні громади забезпечують необхідність перепідготовки та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб, фінансування місцевих програм сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб у приймаючій територіальній громаді.

На сторінках статті наводяться декілька визначень приймаючої територіальної громади, опрацьовані міжнародні джерела з питань внутрішньо переміщених осіб. «Приймаюча територіальна громада» означає місто чи село, де переміщені особи, які не проживають у формальних або неформальних таборах біженців, можуть жити, знаходити притулок і залишатися тимчасово або на більш тривалий період. Приймаюча територіальна громада також може бути сформована населенням, яке випадково живе в місці, куди несподівано прибувають вимушено переміщені особи.

Основна мета цього дослідження полягає в тому, щоб визначити нову категорію осіб, які мають особливі права та забезпечуються захистом у подібній ситуації і тим самим «сприяти більш гармонійному і послідовному підходу до прав людини».

Посилання

Захист прав внутрішньо переміщених осіб : монографія / [І. С. Басова, С. Б. Булеца, В. В. Вашкович та ін.] ; за заг ред. О. Я. Рогача, М. В. Савчина, М. В. Менджул. Ужгород : РІК-У, 2018. 268 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022–2024 роки» від 12.08.2022 р. № 752-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022 [дата звернення 12.09.2022].

Тищенко Н. І., Піроцький Б. Ю. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення. Молодий вчений. 2014. Жовтень. № 10 (13). С. 124–126.

African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention). URL : https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa [accessed 10 August 2022].

Aristarkhova I. Hospitality and the Maternal. Hypatia. 2012. Volume 27, Issue 1. P. 163–181. URL : https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2010.01147.x [accessed 10 August 2022].

Beyani C. Under the Radar: Internally Displaced Persons in Non-Camp Settings. Washington D. C. : Brookings Institute 2013. URL : https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Under-the-radarIDPs-outside-of-camps-Oct-2013.pdf [accessed 10 August 2022].

Brun C. Hospitality: Becoming ‘IDPs’ and ‘Hosts’ in Protracted Displacement. Journal of Refugee Studies. 2010. Volume 23, Issue 3. P. 337–355.

Caron C. Hosting the Displaced-And Being Hosted. Forced Migration Review. 2017. Issue 55. P. 56–58.

Comprehensive study prepared by Mr. Francis M. Deng, Representative of the Secretary-General on the human rights issues related to internally displaced persons, pursuant to Commission on Human Rights resolution 1992/73. URL : https://www.refworld.org/pdfid/45377b620.pdf [accessed 10 August 2022].

Mooney E. An IDP no more? Exploring the issue of when displacement ends. Discussion paper for the brainstorming session on ‘When Internal Displacement Ends’. Brookings-CUNY. Project on Internal Displacement and Institute for the Study of Forced Migration, Georgetown University, Washington D. C. : 22 April 2002. URL : https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/ends_background_paper.pdf [accessed 10 August 2022].

Mooney E. The Concept of Internal Displacement and the Case for Internally Displaced Persons as a Category of Concern. Refugee Survey Quarterly. 2005. Volume 24, Issue 3. P. 9–26. DOI: 10.1093/rsq/hdi049.

Sirriyeh A. Hosting strangers: hospitality and family practices in fostering unaccompanied refugee young people. Child & Family Social Work. 2013. Volume 18, Issue 1. P. 5–14. URL : https://doi.org/10.1111/cfs.12044 [accessed 10 August 2022].

UNCHR. Report of the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons: Guiding Principles on Internal Displacement. UN doc. E/CN.4/1998/53/Add.2: 1998. URL : https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/international-standards [accessed 10 August 2022].

Woodhouse T. Humanitarian intervention in contemporary conflict. Cambridge : Polity Press 1998. P. 70–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право