Право на спорт у конституційному законодавстві: порівняльно-правовий аспект

Автор(и)

  • А.С. Славко кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1339-470X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.12

Ключові слова:

право на спорт, спорт, права людини, конституційне право, Конституція

Анотація

Спорт має тісний зв’язок з правами людини. Цей зв’язок проявляється у кількох основних аспектах: можливості промоції прав людини за допомогою спортивних подій, проведення спортивних заходів і змагань на засадах рівності та недискримінації і формування безпосередньо права на спорт. Повага до прав людини закріплена, наприклад, в Олімпійській хартії та Світовому Анти-допінговому кодексі.

Доволі багатою також є практика Європейського суду з прав людини у контексті захисту прав атлетів та осіб, пов’язаних зі спортом. До останніх належать, наприклад, спортивні асоціації або вболівальники чи їх групи. Суд розглядав справи, пов’язані із позбавленням волі вболівальників для запобігання масовим заворушенням після футбольних матчів, втручанням у приватність атлетів через допінг-контроль, порушенням права на справедливий суд через розгляд спортивних спорів у спеціалізованих арбітражах тощо.

Аналіз конституційного законодавства зарубіжних країн показує тенденцію, відповідно до якої у новіших конституціях з’являються згадки про державну політику щодо спорту. Натомість, у більш ранніх конституціях уваги цій сфері суспільного життя не приділяють. Ті держави, які надали спортивній сфері статусу конституційного регулювання, використовують одну із кількох моделей: 1) держава зобов’язується «сприяти» спорту. Таке сприяння може набувати різноманітних форм – від простого невтручання до цільової підтримки окремих видів професійного спорту. В окремих випадках йдеться навіть про обов’язкове залучення школярів до масового спорту (Швейцарія); 2) держава визначає та гарантує право на спорт. Право на спорт розуміється як окреме право, для реалізації якого держава створює відповідну інфраструктуру. Це також передбачає підтримку саме масового спорту, адже право на спорт гарантується «кожному», «всім людям»; 3) спорт розуміють як частину іншого права, наприклад, права на здоров’я та медичну допомогу. Відповідно, заходи з підтримки спорту є частиною комплексних програм підтримки здоров’я населення, акцент робиться також на масовий спорт. Якщо судити з тексту Конституції, Україна обрала саме третій варіант. Проте, аналіз профільного законодавства дозволяє говорити про формування права на спорт у вітчизняній правовій системі.

Посилання

Olympic Charter. International Olympic Committee, 2021. URL: https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf?_ga=2.172246883.1384747369.1661940844-119216811.1661940844

World Anti-Doping Code. World Anti-Doping Agency, 2021. URL: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf

Heerdt, D., Rook, W. Remedy and redress for sport-related human rights abuses. International Sports Law Journal. 2022, August, 25. DOI: https://doi.org/10.1007/s40318-022-00227-0

Teixeira A. Human Rights Based Approach to Grassroots Sports and Physical Activities. International Sport and Culture Association (ISCA), 2012. URL: https://www.isca-web.org/files/Human_Rights_Based_Approach_to_Grassroots_Sports_and_Physical_Activities_by_Alessandra_Teixeira_1.pdf

Case of Harrison and Others v. the United Kingdom, decision of March 25, 2014. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-9357%22]}

Case of Hentschel and Stark v. Germany, judgement of March 7, 2013. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178381

Case of Ostendorf v. Germany, judgement of November 9, 2017. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4282482-5111626

Case of S., V. and A. v. Denmark, judgement of October 22, 2018. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187391

Case of Mutu and Pechstein v. Switzerland, judgement of October 2, 201. European Court of Human Rights HUDOC. URL https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186434

Case of Fédération Nationale des Syndicats Sportifs (FNASS) and Others v. France, judgement of January 18, 2018. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180442

Case of Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland, judgement of January 10, 2017. European Court of Human Rights HUDOC. URL https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170436

Case of Ressiot and Others v. France, judgement of June 28, 2012. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111670

Constitution of Afghanistan. Constitute, 2004. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Afghanistan_2004?lang=en

Constitution of Algeria. Constitute, 2020. URL:https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2020?lang=en

Constitution of Angola. Constitute, 2010. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Angola_2010?lang=en

Constitution of China. Constitute, 2018. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/China_2018?lang=en

Constitution of Lithuania. Constitute, 2019. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2019?lang=en

Constitution of Switzerland. Constitute, 2014. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014?lang=en

Constitution of Bolivia. Constitute, 2009. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009?lang=en

Constitution of Brazil. Constitute. 2017. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2017?lang=en

Constitution of Cape Verde. Constitute, 1992. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Cape_Verde_1992?lang=en

Constitution of Dominican Republic. Constitute, 2015. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Dominican_Republic_2015?lang=en

Constitution of Bulgaria. Constitute, 2015. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Bulgaria_2015?lang=en

Constitution of Colombia. Constitute, 2015. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015?lang=en

Constitution of Portugal. Constitute, 2005. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?lang=en

Constitution of Moldova. Constitute, 2016. URL:https://www.constituteproject.org/constitution/Moldova_2016?lang=en

Constitution of Romania. Constitute, 2003. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Romania_2003?lang=en

Конституція України від 28 червня 1996 року. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно" (справа про безоплатну медичну допомогу) N 10-рп/2002 від 29 травня 2002 року. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02#Text

Конституція України. Науково-практичний коментар: станом на 20 трав. 2018 р. / Я. О. Берназюк, А. Г. Бірюкова, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь, О. В. Лавриновича. К. : Професіонал, 2018. 296 с.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право