Конституційно-правові форми політичної активності громадян, що реалізуються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: поняття, завдання та функції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.15

Ключові слова:

політичні права, конституційні права, електронна демократія, електронна участь

Анотація

Перехід світової спільноти від індустріального суспільства до інформаційного істотно вплинув на всі види політичної активності громадян. Дедалі більше таких форм здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і отримує конституційне та законодавче підґрунтя через їх важливість для розвитку електронної демократії та забезпечення політичних прав і свобод громадян. Це важлива частина конституційних механізмів реалізації політичних прав як частини електронної демократії. Зазначені питання є актуальними не лише з теоретичної точки зору, а й у праксеологічному аспекті. Щоб прийти до спільного розуміння того, як інформаційно-комунікаційні технології можуть позитивно підтримувати демократичні процеси, такі як удосконалення державного управління через залучення громадян до прийняття рішень, ця стаття присвячена визначенню поняття та функцій конституційно-правових форм політичної діяльності громадян, які реалізуються за допомогою ІКТ.

Вказується, по-перше, реалізовані через ІКТ конституційно-правові форми політичної діяльності громадян є відповідним елементом функціонування електронної демократії та є вираженням дорадчої демократії. По суті, такі форми є зовнішнім вираженням демократії, але з урахуванням особливостей, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, розповсюдженням, відображенням і використанням певних даних за допомогою певного програмного забезпечення. Така інформація створюється в процесі комунікації органів державної влади чи місцевого самоврядування з громадянами, а тому ефективне функціонування різноманітних ІКТ, які є платформою для політичної активності громадян, потребує дотримання таких критеріїв, як інклюзивність, прозорість, дискусія через ефективну каналів, що гарантують громадянам громадськість та економічність державного чи місцевого бюджетів. По-друге, основними функціями, які виконують різноманітні інструменти електронної демократії у здійсненні політичних прав громадян, є моніторинг, визначення порядку денного та сприяння прийняттю рішень. Належне виконання цих функцій можливе за умов запобігання використанню «мови ворожнечі», забезпечення зворотного зв’язку щодо висловлюваних громадянами думок та розуміння та передбачення ризиків як отриманих результатів.

Посилання

Hrytsiak N. V., Soloviov S. H. Electronic democracy: textbook: NADU, 2015. 66 p.

Latyhina N. A. Current trends in the development of democracy in the world political space. Institute for Political and Ethnonational Studies named after I. F. Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2008. Issue 42. P. 240–251.

Volosheniuk O. V. Advisory democracy: modernization or the crisis of democracy? Scientific Herald of Uzhhorod National University. 2021. Issue 66. P. 36-41

Nazarko A.T. studied the constitutional and legal support for the development of e-democracy at the local level of public authority in Ukraine URL: http://www.legalnovels.in.ua/journal/13-2_2021/13-2_2021.pdf#page=13 (date of application: 30.11.2021)

Coleman S., Norris D. F. A new agenda for e-democracy, Oxford Internet Institute, Forum Discussion Paper No. 4, January 2005. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.139.5649&rep=rep1&type=pdf

Ostapenko M. Civic activity as a basis for the formation of civil society. Modern Ukrainian politics. Politicians and political scientists about it. 2011. № 22. P. 135-143. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26831/14Ostapenko.pdf?sequence=1 (date of application: 24.10.2021).

Chub O.O. Diversity of forms of political activity of citizens of Ukraine as a factor of democracy of state power. Forum Prava. 2010. P. 460-465. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11970/1/CHub_460-465.pdf (date of application: 24.10.2021).

Shvachych H., Tolstoi V.V., Petrechuk L.M., Ivashchenko Y.S., Huliaieva Y.A., Sobolenko Y.V. Modern information and communication technologies: Textbook. Dnipro: NMetAU. 2017. P. 231 URL: https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf (date of application: 24.10.2021)

Law of the Republic of Finland on Civil Initiatives. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012 (date of application: 13.12.2021)

Hennen L., Keulen I.v., Korthagen I., Aichholzer G., Lindner R., Nielsen R.Ø. European E-Democracy in Practice. Springer. 2020. 359 p.

Website of the Government of the Kingdom of the Netherlands. URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/burgerparticipatie (date of application: 23.05.2021)

"Participation Platform" of the Kingdom of the Netherlands URL: https://www.platformparticipatie.nl/over+ons-/over+ons/default.aspx (date of application: 23.05.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право