Створення наукових парків як фактор розвитку інноваційної діяльності

Автор(и)

  • Є.І. Турченко начальник юридичного відділу Донецького національного університету імені Василя Стуса, адвокат, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8864-1803

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.26

Ключові слова:

інноваційна діяльність, заклад вищої освіти, суб’єкти інноваційної діяльності, науковий парк, нематеріальні активи

Анотація

Комплексний аналіз законодавства України щодо регулювання інноваційної діяльності та практики їх реалізації свідчить про наявність множинних проблем законодавчого, організаційного, виконавчого характеру у сфері регулювання, підтримки та розвитку інноваційної діяльності в Україні.

В статті проаналізовані законодавчі зміни щодо порядку створення наукових парків в частині участі закладів вищої освіти в їх заснування, виділені позитивні та негативні наслідки таких змін для розвитку інноваційної діяльності.

Прийнятий в 2009 році Закон України «Про наукові парки» Закону України «Про наукові парки» встановив, що тільки вищий навчальний заклад та/або наукова установа може бути ініціатором створення наукового парку, водночас не регулюючи окремо «ініціювання» як етап створення наукового парку.

Автором доводиться, що стримуючими факторами при створенні наукового парку згідно вказаного Закону в редакції від 25.06.2009 р. були, по-перше, необхідність погодження рішення про створення наукового парку з Міністерством освіти і науки України, неузгодженість нормативно-правових актів відносно переліку документів, необхідних для погодження рішення про створення наукового парку та строків погодження. По-друге, обов’язковий процес внесення майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу наукового парку, оскільки відповідно до Закону в редакції від 25.06.2009 р. вищий навчальний заклад та/або наукова установа приймають участь в формуванні статутного капіталу наукового парку тільки шляхом внесення в нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності).

На підставі комплексного аналізу Закону в редакції від 07.09.2021 року та інших нормативно-правих актів зроблено висновок, що був змінений порядок створення наукових парків лише для приватних закладів вищої освіти, залишивши його без змін для державних та комунальних закладів, для яких тільки зменшився обсяг документів, які необхідно надати для погодження; розширились форми участі закладів вищої освіти у формуванні статутних фондів наукових парків, що можна розглядати у якості позитивного фактору стимулювання закладів вищої освіти щодо створення наукових парків та розвитку інноваційної діяльності загалом.

Посилання

Зельдіна О. Поняття інвестиційно-інноваційної моделі в умовах сталого розвитку економіки України. Підприємництво, господарство і право. 2020. №7. С.83-88.

Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: от концепции к методологии исследования. Вопросы экономики. 2014. № 7. С. 35-50.

Георгієвський Ю. Законодавче регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2021. №2. С.42-48.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 року №40-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. №36. Ст.266.

Коваль І., Щербакова Н. Особливості участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2020. №5. С.79-85.

Про науковий парк «Київська політехніка»: Закон України від 22.12.2006р. №523-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. №10. Ст.86.

Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009р. №1563-VI. Відомості Верховної Ради України. 2009. №51. Ст.757.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014р. №1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №37-38. Ст.2004.

Зеліско А.В. Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права. Підприємництво, господарство і право. 2010. №7. С.89-93.

Куцурабова-Шевченко О.В. Господарсько-правові аспекти функціонування наукових парків. Правничий часопис Донецького університету. 2013. №2(30). С.11-20.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.

Про затвердження Порядку погодження рішення про створення наукового парку: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 року №93. Офіційний вісник України. 2010. №8. Ст.393.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001р. №2658-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. №47. Ст.251.

Коваль И.Ф., Турченко Е.И. К вопросу создания научных парков в Украине. Научные труды «Аділет». 2017. №2. С.26-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право